LEADER 00000nam 2200000 a 4500 
008  121121s1995  vm      000 0 eng d 
041 0 vie 
100 1 Van Thai 
245 10 Dia ly kinh te viet nam /|cVan Thai 
260  Thaǹh phô´ Hồ Chi´ Minh :|bTrươǹg đại học kinh tê´ 
    TP. Hồ Chi´ Minh,|c1995 
300  163 p. :|b ill. ;|c 19 cm. 
651 0 Vietnam|xEconomic conditions 
651 0 Vietnam|xCommerce 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 HS Lib. Hamashita Takeshi Collection  HMA HC44 .V3 1995    AVAILABLE    30910020068064