Record:   Prev Next
Title Zhongguo cong bao = Chinese repository. 1832.5-1851.12 / Zhang Xipint zhu bian ; Gu Jun, Yang Huiling zheng li
中囯丛报 = Chinese repository. 1832.5-1851.12 / 张西平主编 ; 顾钧, 杨慧玲整理.
Imprint Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008.
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.1(1832:May-1833:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456027
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.2(1833:May-1834:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456035
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.3(1834:May-1835:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456043
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.4(1835:May-1836:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456050
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.5(1836:May-1837:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456068
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.6(1837:May-1838:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456076
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.7(1838:May-1839:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456084
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.8(1839:May-1840:Apr.)    DUE 07-08-23    30550100456092
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.9(1840:May-1840:Dec.)    DUE 07-08-23    30550100456100
 Mo  WP 951.005 C539 2008  v.10(1841:Jan.-1841:Dec.)    DUE 07-08-23    30550100456118

Edition Di 1 ban, Ying yin ban
第1版, 影印版.
Descript 21 v. : ill., ; 31 cm
Series Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui. Bian yi cong kan ying yin xi lie
囯家清史编纂委员会. 编译丛刊影印系列
"Zhongguo yan jiu" wai wen ban kan hui kan
"中囯硏究"外文报刊汇刊
Note Reprint. Originally published monthly: Canton : s.n. ; Editor: E.C. Bridgman and S.W. Williams
Vol. 1. No. 1-12, from May, 1832, to April, 1833 -- vol. 2. From May, 1833 to April 1834 -- vol. 3. From May 1834, to April 1835 -- vol. 4. From May 1835, to April 1836 -- vol. 5. From May, 1836, to April, 1837 -- vol. 6. From May 1837, to April 1838 -- vol. 7. From May, 1838, to April, 1839 -- vol. 8. From May, 1839, to April, 1840 -- vol. 10. From January to December, 1841 -- vol. 11. From January to December, 1842 -- vol. 12. From January to December, 1843 -- vol. 13. From January to December, 1844 -- vol. 14. From January to December, 1845 -- vol. 15. From January to December, 1846 -- vol. 16. From January to December, 1847 -- vol. 17. From January to December, 1848 -- vol. 18. From January and December, 1849 -- vol. 19. From January to December, 1850 -- vol. 20. From January to December, 1851 -- vol. 21. 目录索引卷
Some are in Chinese
Subject China -- Study and teaching -- Periodicals
China -- Periodicals
Alt Author Bridgman, E. C. (Elijah Coleman), 1801-1861
Williams, S. Wells (Samuel Wells), 1812-1884
Zhang, Xiping
张西平.
Alt Title Chinese repository
Record:   Prev Next