LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  161230s2016  ru a     000 0 rus d 
020  9785877503380|q(hbk.) 
040  AS|beng|cAS 
100 1 Pustovit, Valentin 
245 10 Smuta v Kamchatskoioblasti /|cValentin Pustovit 
260  Petropavlovsk-Kamchatskii :|bVladivostok: Novaia kniga; 
    Dal'press,|c2016 
300  215 p. :|bill. ;|c22 cm 
490 1 Biblioteka "Novoi knigi". Istoriia Kamchatki 
500  Echo of February and October revolutions of 1917 in 
    Kamchatka Region 
651 0 East Asia|xHistory 
651 0 Soviet Union|xHistory|yRevolution, 1917-1922 
830 0 Biblioteka "Novoi knigi". Istoriia Kamchatki 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  947.0841 P987    DUE 02-22-23    30550100607033