Record:   Prev Next
Title 走进乡土中囯 / 邢锋主编 ; 杨囯洪, 徐海波副主编
Imprint 北京 : 人民出版社, 2006[民95]
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  543.2 857  v.1    AVAILABLE    30580002309743
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  543.2 857  v.2    AVAILABLE    30580002309750
 Modern History Library  363.2 148  v.1    AVAILABLE    30550112060312
 Modern History Library  363.2 148  v.2    AVAILABLE    30550112060320
 RCHSS Library  543.2 1787  v.1    AVAILABLE    30560300888812
 RCHSS Library  543.2 1787  v.2    AVAILABLE    30560300888820
Edition 第1版
Descript 2冊(652面, 彩图版[4]面) : 图, 表 ; 23公分
人民幣80.00元 (平裝)
Note 拼音题名: Zou jin xiang tu zhong guo
Subject 社會調查 -- 中國 csht
Alt Author 邢鋒 (1965-) 主編
楊國洪 副主編
徐海波 副主編
Alt Title Zou jin xiang tu zhong guo
Record:   Prev Next