LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  960907s1996  cc a     000 0 chi d 
020  7506007177 
040  AS|cAS|dFSN 
100 1 呂思勉|d(1884-1957)|e著 
245 10 理學綱要 /|c呂思勉著 
246 33 Li xue gang yao 
250  第1版 
260  北京市 :|b东方出版社,|c1996[民85] 
300  [7], 215面 :|b图 ;|c21公分 
350  人民幣15.60元|b(平裝) 
490 1 民囯学朮经典文库. 思想史类丛 ;|v7 
500  拼音题名: Li xue gang yao 
500  据商务印书馆1931年版编校 
650 07 理學|z中國|y宋(960-1279)|2csht 
830 0 民國學術經期文庫.|p思想史類叢 ;|v7 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 083.4 0635  v.7    AVAILABLE    30530101548923
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  125 8548 1996    AVAILABLE    30580000889803