Record:   Prev Next
Author 呂明臣 (1958-) 著
Title 话语意义的建构 / 吕明臣著
Imprint 长春 : 东北师范大学, 2005[民94]
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  802.6 6067    AVAILABLE    30630000245876
Edition 第1版
Descript [15], 210面 ; 22公分
人民幣15.00元 (平裝)
Series 新世纪语言探索丛书 = Xin shi ji yu yan tan suo cong shu
新世纪语言探索丛书
Xin shi ji yu yan tan suo cong shu
Note 拼音题名: Hanyu yiyi de jiangou
含参考文献
Alt Title Hanyu yiyi de jiangou
Record:   Prev Next