LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  060328s2005  cc f   b  000 0bchi d 
020  7010049971 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
100 1 羅宣|e著 
245 10 在梦想与现实之间 :|b鲁斯与中囯 /|c罗宣著 
246 10 魯斯與中國 
246 33 Zai mengxiang yu xianshi zhijian 
250  第1版 
260  北京市 :|b人民出版社,|c2005[民94] 
300  4, 454面, 图版[1]面 ;|c21公分 
350  人民幣30.00元|b(平裝) 
500  拼音题名: Zai mengxiang yu xianshi zhijian 
504  含参考书目 
600 17 魯斯|q(Luce, Henry R.,|d1898-1967)|x傳記|2csht 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  985.28 750-909    AVAILABLE    30550112012008
1 copy ordered for Modern History Library on 12-26-2005.