Decimal Call Number(Dewey/Chinese)S (1-3 of 3)
016.700947 T882
1
book jacket

TSentralnyi gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva SSSR : putevoditel : iskusstvo

Moskva : Glav. arkhivnoe upravlenie, 1959-<2018>
 
2018
PRINTED

Location: Modern History Library
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.7    LIB USE ONLY    30550100306172
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.9    LIB USE ONLY    30550100495090
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.10    LIB USE ONLY    30550100656428
2
book jacket

TSentralnyi gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva SSSR : putevoditel : iskusstvo

Moskva : Glav. arkhivnoe upravlenie, 1959-<2018>
 
2018
PRINTED

Location: Modern History Library
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.7    LIB USE ONLY    30550100306172
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.9    LIB USE ONLY    30550100495090
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.10    LIB USE ONLY    30550100656428
3
book jacket

TSentralnyi gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva SSSR : putevoditel : iskusstvo

Moskva : Glav. arkhivnoe upravlenie, 1959-<2018>
 
2018
PRINTED

Location: Modern History Library
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.7    LIB USE ONLY    30550100306172
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.9    LIB USE ONLY    30550100495090
 Modern History Library 2F Reference Boo  R 016.700947 T882  v.10    LIB USE ONLY    30550100656428