Record:   Prev Next
Title 再续行水金鉴. 运河卷 / 中囯水利水电科学研究院水利研究室编校
Imprint 武汉市 : 湖北人民出版社, 2004[民93]
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  682.8 8658  v.4:1    AVAILABLE    30580002168743
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  682.8 8658  v.4:2    AVAILABLE    30580002168750
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  682.8 8658  v.4:3    AVAILABLE    30580002168768
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  682.8 8658  v.4:4    AVAILABLE    30580002168776
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  682.8 8658  v.4:5    AVAILABLE    30580002168784
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 928.2 0295  v.4:1    AVAILABLE    30530104986526
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 928.2 0295  v.4:2    AVAILABLE    30530104986518
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 928.2 0295  v.4:3    AVAILABLE    30530104986500
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 928.2 0295  v.4:4    AVAILABLE    30530104986492
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 928.2 0295  v.4:5    AVAILABLE    30530104986484
Edition 第1版
Descript 5冊(2162面) : 地圖 ; 22公分
人民幣250.00元 (精裝)
Series 中华治水典籍备要
Zhonghua zhishui dianji beiyao
Note 拼音題名: Zaixu xingshui jinjian
Subject 水利工程 -- 中國 -- 歷史 csht
運河 -- 中國 -- 史料 csht
Alt Author 中國水利水電科學研究院 水利史研究室 編校
Alt Title Zaixu xingshui jinjian
Record:   Prev Next