SUBJECTS (1-14 of 14)
Almanacs, Welsh
1
 

Almanac am y flwŷddŷn o oedran [brace] y bŷd 5637. Crist 1688. (Yr hon fŷ flwŷddŷn naid,) yn cynnwŷs amrŷw o bethau newŷddion na bŷant argraphedig yn gymraeg erioed or blaen.
Jones, Thomas, 1648-1713
[London] : Argraphwŷd 1687. Ac ar werth (dros yr Awdr) yng Haerludd. Gan Mr. Lawrence Baskervile, tan Lun y Llew Côch ny yr Henadur Rewl. Gan Mr. John Marsh, tan Lun y Llew Côch yn Rhewl Câth-Fwŷtâad. A Chan Mr. Charles Beard, tan Lun y trî Adar duon a'r fôr-forwŷn yn Rhewl Watling. Printed 1687. And are to be sold (for the Author) in London. By Mr. John Marsh at the Red Lion in Cateaton-street. By Mr. Lawrence Baskervile at the Red Lion in Aldermanbury. And by Mr. Charles Beard in Watling-street. [1687]
1687
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
2
 

Dehongyldd y sêr neu almanac [brace] newydd am y flwyddyn o oedran [brace] y byd, 5709 Crist 1760. Yr hon fydd flwyddyn naid ...
Prys, John
Argraphwyd yn y Mwythig : gan Tho. Durston ac ar werth gan Hump. Rogers, yn Llangynw yn Caio, Morgan Jones, yn Bala, Robt Edwards yn Dolgelleu Wm. Hughes, yn Corwen, Rob. Evans, yn Nedd, gan Mr. Hopkins, yn Ruthyn, Edward Evans a Peter Edwards, yn Llangollen, Mr. Rich. Parry, Evan Ellis, yn Abergafenu Mr. Ben. Rogers. yn Swansea Mr. Morgan Beven. [1759?]
1759?
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
3
 

Hysbys rwudd, a di honglad, am y blyny ddod pros buth wrth yppim ar arwudd ybo y flwuddyn yn dechre
Morgan, Einon, fl. 1693
London : Printed for the Author, 1693
1693
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
4
 

Newydd oddiwrth y seêr: neu almanac am y flwyddyn 1684, yr hon a elwir blwyddyn naid. Yr hwn fy gyflawnach, a helaethach nag yr un ar a wnaed o'i flaen ef. Ag ynddo a tyftiolaethwyd mae 'r gymraeg iw 'r jaith hynaf, ar jaith oedd gyntaf yn y bŷd. : Hereunto is added, A direction to English scholars, shewing them by a plain and easie way, how to pronouce and read Welch perfectly.
Jones, Thomas, 1648-1713
Llundain, : Argraphedig yng-haerludd, ag ar werth gan yn Awdwr yn Black-Fryers, 1684
1684
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
5
 

Newydd oddiwrth y ser: neu almanac am y flwyddyn, 1683. yr hon iw 'r drydydd ar ôl blwyddyn naid.
Jones, Thomas, 1648-1713
Llundain : Argraphedig yng haeludd, ag ar werth gan yr Awdwr yn Cobbs-court yn Black-Friers, 1683
1683
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
6
 

[Newydd oddiwrth y ser] [neu almanac am y flwyddyn 1686]
Jones, Thomas, 1648-1713
[London : s.n., 1686]
1686
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
7
 

Newydd oddiwrth y ser: neu almanac am y flwyddyn o oedran [brace] Y byd 5634. Crist 1685. Yr hon iw 'r gyntaf ar ôl blwyddyn naid. Yn yr hwn a cynhwyfwyd amriw o bethau newyddion na byant yn brintiedig erioed ôr blaen.
Jones, Thomas, 1648-1713
[Llundain] : Argraphedig yng haer-ludd, ag ar werth gan yr awdwr [yn [sic] yn y frawdle ddu, sef yn Black-Friers yn Llundain, 1685
1685
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
8
 

Newyddion mawr oddiwerth y s[er] neu Almanacc. Am y flwŷddŷn o oedran [brace] y Bŷd 5639 Crist 1690 (Ar ail ar-ol blwyddyn naid,) yn cynwŷs hela[-]ach fywedyddawl farnedlgaeth nag un amfer or blaen; at yr hwn a chwanegwŷd amryw o ganiadau nedwyddion, na byant erioed yn argraphedig or blaen.
Jones, Thomas, 1648-1713
[London] : Argraphwyd dros yr Awdr, yng Haerludd; ac ar werth ganddo ef, a chan bawb eraill ar a wertho ei Lyfrau. [1689]
1689
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
9
 

Newyddion mawr oddiwrth y [ser] neu almanacc am y flwŷddŷn o oed [brace] Y bŷd 5643. Crist 1694. Yn dangos ...
Jones, Thomas, 1648-1713
[London : s.n., 1693?]
1693?
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
10
 

Newyddion mawr oddiwrth y ser neu almanacc am y flwyddyn o oedran [brace] Y byd, 5644. Crist, 1695. Ac amryw o athrawiaethau cyfleus ynddo ...
Jones, Thomas, 1648-1713
[London : s.n., 1694?]
1694?
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
11
 

Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwyddyn o oedran [brace] Y byd, 5647. Crist, 1698. Yn cynwŷs pôb pêth ar a berthyno i almanacc, at yr hwn a chwanegwŷd ffeiriau Cymru, a rheini o ffeiriau Lloeger ar fŷdd yn agos i Gymru: a charol; a dyriau newŷddion.
Jones, Thomas, 1648-1713
[Shrewsbury : by Thomas Jones, 1698]
1698
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
12
 

Newyddion mawr oddiwrth y ser, neu almanacc. Am y flwŷddŷn o oedran [brace] y bŷd Crist 1691 (Ar drydydd ar-ol blwyddyn naid,) yn cynwŷs helaeth fywedyddawl farnedigaeth; at yr hwn a chwanegwŷd holl ffeiriau Cymry, &c.
Jones, Thomas, 1648-1713
[London] : Argraphwyd dros yr Awdr, yng Haerludd, ac ar werth ganddo ef, a chin bawb eraill ar a wertho ei Lyfrau, [1690?]
1690?
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
13
 

Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwŷddŷn o oedran y bŷd, 5648. ac am y flwŷddŷn o oedran Crist 1699. Yn cynwŷs pôb pêth ar a berthyno i almanacc; : at yr hwn a chwanegwŷd ffeiriau Cymru a rheini o ffeiriau Lloeger ar fŷdd yn agos i Gymru; a charol; a dyriau newŷddion:
Jones, Thomas, 1648-1713
[Shrewsbury : by Thomas Jones, 1699]
1699
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院
14
 

[Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwŷddŷn o oedran y bŷd, 5649. Ac am y flwŷddŷn o oedran Crist 1700.]
Jones, Thomas, 1648-1713
[Shrewsbury : by Thomas Jones, 1700]
1700
COMPUTER FILE

Location: 中央研究院