LEADER 00000nam a22004213i 4500 
001  EBC5968465 
003  MiAaPQ 
005  20200713055502.0 
006  m   o d |    
007  cr cnu|||||||| 
008  200713s2012  xx   o   ||||0 cze d 
020  9788073088248|q(electronic bk.) 
020  |z9788073084097 
035  (MiAaPQ)EBC5968465 
035  (Au-PeEL)EBL5968465 
035  (OCoLC)1126213718 
040  MiAaPQ|beng|erda|epn|cMiAaPQ|dMiAaPQ 
050 4 RA1148 .B685 2012 
082 0 614.15 
100 1 Boukalová, Hedvika 
245 10 Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti 
    z pohledu psychologie 
264 1 Prague :|bUniverzita Karlova, Filozofická fakulta,|c2012 
264 4 |c©2012 
300  1 online resource (162 pages) 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
505 0 Intro -- Obsah -- Úvod -- Právně kriminalistické podmínky 
    vyšetřování trestné činnosti -- Sociálněpsychologické 
    podmínky vyšetřování trestné činnosti -- 1. 
    Sociálněpsychologické dimenze rolí účastníkůtrestního 
    řízení -- 2. Vybrané chyby sociální percepce a jejich 
    charakteristiky -- 3. Prvky zátěže účastníků vyšetřování -
    - Vybrané podmínky na straně vyšetřovaného -- 1. Motivace 
    k účasti v trestním řízení -- 2. Sugestibilita ve výpovědi
    -- 2.1. Přístupy k výslechové sugestibilitě a sugesci -- 
    2.2. Odolávání sugesci -- 3. Duševní poruchy a nemoci na 
    straně vyšetřované osoby -- 3.1. Vybrané poruchy týkající 
    se dospělých -- 3.2. Poruchy specificky se týkající dětí a
    mladistvých -- Podmínky na straně vyšetřovatele -- 1. 
    Vybrané podmínky práce vyšetřovatele -- 2. Psychologické 
    nároky na vyšetřovatele -- 2.1. Stabilní osobnostní 
    charakteristiky -- 2.2. Specifické dovednosti a variabilní
    charakteristiky osobnosti -- 3. Adaptace a postup v roli 
    vyšetřovatele -- 4. Komunikační dovednosti jako součást 
    stylu prácevyšetřovatele -- Výpověď jako výsledek 
    interakce vyšetřovatele s vyšetřovaným -- 1. Příjem, 
    uchovávání a vybavování informací -- 2. Základní 
    problémové situace v procesu získávání výpovědi -- 3. 
    Lživá výpověď -- 3.1. Rozpoznání lživé výpovědi -- 3.2. 
    Psychické procesy podílející se na vytváření lživévýpovědi
    -- 3.3. Další přístupy ke lži -- 4. Doznání -- 
    Psychologické charakteristiky sociálního tlaku ve 
    vyšetřovánízávažné trestné činnosti -- 1. Alfa strategie 
    vlivu -- 1.1. Elaborativní zpracování informací ve 
    vyšetřování -- 1.2. Heuristické zpracování informací ve 
    vyšetřování -- 2. Omega strategie vlivu -- 3. Zdroje 
    odolnosti vyšetřované osoby vůči tlaku vyšetřovatele -- 4.
    Postupy zdolání odolnosti vyšetřovaného vůči 
    tlakuvyšetřovatele -- Výslechové postupy - techniky -- 1. 
    Výslechové postupy a jejich místo v procesu vyšetřování 
505 8 2. Různá pojetí a klasifikace výslechových technik -- 2.1.
    Postupy z případu McMartinova předškolního zařízení -- 
    2.2. Gudjonssonův přístup -- 2.3. Komplexní výslechový 
    postup podle Reida -- 2.4. Nejfrekventovanější výslechové 
    techniky -- 3. Vybrané výslechové techniky v ČR -- 3.1. 
    Postoje k použití některých výslechových technik 114 -- 
    3.2. Použití některých výslechových technik -- 3.3. 
    Techniky, jejichž použití se v České republice neobjevilo 
    -- 3.4. Dimenze (skupiny) technik -- Psychologická analýza
    videozáznamů ve vyšetřování trestnéčinnosti -- 1. 
    Videodokumentace v trestním řízení 134 -- 2. Nároky na 
    videodokumentaci v rámci trestního řízení -- 3. Videogra e
    -- 4. Videozáznam jednotlivých úkonů trestního řízení -- 
    5. Výstupy videografie jako podklady pro 
    psychologickoukonzultaci ve vyšetřování trestné činnosti -
    - 6. Vybrané možnosti výzkumného využití 
    psychologickéanalýzy videozáznamů -- Závěr -- Literatura -
    - Rejstřík věcný -- Resumé/Summary 
588  Description based on publisher supplied metadata and other
    sources 
590  Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest 
    Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access 
    may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated 
    libraries 
650 0 Forensic psychology. 
650 0 Criminal psychology. 
650 0 Criminal procedure-Psychological aspects 
655 4 Electronic books 
776 08 |iPrint version:|aBoukalová, Hedvika|tInterakce a 
    komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu 
    psychologie|dPrague : Univerzita Karlova, Filozofická 
    fakulta,c2012|z9788073084097 
856 40 |uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/sinciatw/
    detail.action?docID=5968465|zClick to View