Record:   Prev Next
Author Boukalová, Hedvika
Title Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie
Imprint Prague : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012
©2012
book jacket
Descript 1 online resource (162 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- Obsah -- Úvod -- Právně kriminalistické podmínky vyšetřování trestné činnosti -- Sociálněpsychologické podmínky vyšetřování trestné činnosti -- 1. Sociálněpsychologické dimenze rolí účastníkůtrestního řízení -- 2. Vybrané chyby sociální percepce a jejich charakteristiky -- 3. Prvky zátěže účastníků vyšetřování -- Vybrané podmínky na straně vyšetřovaného -- 1. Motivace k účasti v trestním řízení -- 2. Sugestibilita ve výpovědi -- 2.1. Přístupy k výslechové sugestibilitě a sugesci -- 2.2. Odolávání sugesci -- 3. Duševní poruchy a nemoci na straně vyšetřované osoby -- 3.1. Vybrané poruchy týkající se dospělých -- 3.2. Poruchy specificky se týkající dětí a mladistvých -- Podmínky na straně vyšetřovatele -- 1. Vybrané podmínky práce vyšetřovatele -- 2. Psychologické nároky na vyšetřovatele -- 2.1. Stabilní osobnostní charakteristiky -- 2.2. Specifické dovednosti a variabilní charakteristiky osobnosti -- 3. Adaptace a postup v roli vyšetřovatele -- 4. Komunikační dovednosti jako součást stylu prácevyšetřovatele -- Výpověď jako výsledek interakce vyšetřovatele s vyšetřovaným -- 1. Příjem, uchovávání a vybavování informací -- 2. Základní problémové situace v procesu získávání výpovědi -- 3. Lživá výpověď -- 3.1. Rozpoznání lživé výpovědi -- 3.2. Psychické procesy podílející se na vytváření lživévýpovědi -- 3.3. Další přístupy ke lži -- 4. Doznání -- Psychologické charakteristiky sociálního tlaku ve vyšetřovánízávažné trestné činnosti -- 1. Alfa strategie vlivu -- 1.1. Elaborativní zpracování informací ve vyšetřování -- 1.2. Heuristické zpracování informací ve vyšetřování -- 2. Omega strategie vlivu -- 3. Zdroje odolnosti vyšetřované osoby vůči tlaku vyšetřovatele -- 4. Postupy zdolání odolnosti vyšetřovaného vůči tlakuvyšetřovatele -- Výslechové postupy - techniky -- 1. Výslechové postupy a jejich místo v procesu vyšetřování
2. Různá pojetí a klasifikace výslechových technik -- 2.1. Postupy z případu McMartinova předškolního zařízení -- 2.2. Gudjonssonův přístup -- 2.3. Komplexní výslechový postup podle Reida -- 2.4. Nejfrekventovanější výslechové techniky -- 3. Vybrané výslechové techniky v ČR -- 3.1. Postoje k použití některých výslechových technik 114 -- 3.2. Použití některých výslechových technik -- 3.3. Techniky, jejichž použití se v České republice neobjevilo -- 3.4. Dimenze (skupiny) technik -- Psychologická analýza videozáznamů ve vyšetřování trestnéčinnosti -- 1. Videodokumentace v trestním řízení 134 -- 2. Nároky na videodokumentaci v rámci trestního řízení -- 3. Videogra e -- 4. Videozáznam jednotlivých úkonů trestního řízení -- 5. Výstupy videografie jako podklady pro psychologickoukonzultaci ve vyšetřování trestné činnosti -- 6. Vybrané možnosti výzkumného využití psychologickéanalýzy videozáznamů -- Závěr -- Literatura -- Rejstřík věcný -- Resumé/Summary
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Boukalová, Hedvika Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie Prague : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,c2012 9788073084097
Subject Forensic psychology.
Criminal psychology.
Criminal procedure-Psychological aspects
Electronic books
Record:   Prev Next