LEADER 00000cam 2200289Ia 450 
001  ocm23979325 
003  OCoLC 
005  20040911075717.0 
006  m  |  j |    
007  cr||n||||||||n 
008  910624s1765  sw   s   000 0 swe d 
040  TXA|cGKS|dOCL|dThomson Gale 
043  e-sw--- 
100 1 Chydenius, Anders,|d1729-1803 
245 10 Swar på den af Kgl. Wetenskaps academien förestälta frågan
    |bhwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk 
    årligen flytter uter landet? : och genom hwad 
    författningar det kan bäst förekommas? : inlemnat år 1763,
    men nu allmänhetens granstning underkastadt /|caf Anders 
    Chydenius.|h[electronic resource] : 
260  Stockholm :|bTryckt hos Peter Hesselberg,|c1765 
300  [8], 104 p 
500  Reproduction of original from Kress Library of Business 
    and Economics, Harvard University 
500  Goldsmiths'-Kress no. 10140.1 
510 4 OCLC,|c23979325 
533  |7s2005  miunns|aElectronic reproduction.|bFarmington 
    Hills, Mich. :|cThomson Gale,|d2005.|nAvailable via the 
    World Wide Web.|nAccess limited to licensing agreements 
590  MOMW 
650 0 Emigration and immigration|zSweden 
650 0 Emigration and immigration|xGovernment policy|zSweden 
651 0 Sweden|xEconomic conditions 
651 0 Sweden|xSocial conditions 
710 2 Kungl. Svenska vetenskapsakademien 
856 40 |uhttp://galenet.galegroup.com/servlet/MOME?af=RN&
    ae=U109911043&srchtp=a&ste=14&locID=twnsc183|zeBook(MOMW)