Record:   Prev Next
Author Smekal, Hubert
Title Soudcokracie, nebo judicializace politiky? : Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize
Imprint Brno : Masarykova univerzita, 2013
©2013
book jacket
Descript 1 online resource (220 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- Obsah -- 1. PŘEDMLUVA. HUBERT SMEKAL - IVO POSPÍŠIL -- 2. SOUDCOKRACIE, NEBO JUDICIALIZACE POLITIKY? HUBERT SMEKAL -- 2.1 Soudcokracie, judicializace - co vlastně říkáme? -- 2.2 Právně-politologická klasika (a moderna): co stojí za vzestupem soudů? -- 2.3 Když se na soudy zadívají sociální vědci - co ovlivňuje rozhodování soudů a soudců? -- 2.4 Nadnárodní soudy pod drobnohledem -- 2.5 Blýská se u nás na lepší časy? -- 3. OD ÚSTAVNÍ DEMOKRACIE K ÚSTAVNÍMU SOUDNICTVÍ. JIŘÍ BAROŠ -- 3.1 Ústavní demokracie v. demokracie reprezentativní -- 3.2 Parlamenty, nebo soudy? -- 4. ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍ A POLITIKA: NEKLIDNÝ MODUS VIVENDI. IVO POSPÍŠIL -- 4.1 Úvod -- 4.2 O hierarchii a zbytnosti institucí -- 4.3 Politické cykly a ústavní soudnictví: tenká hranice mezi demokracií a tyranií -- 4.4 Třetí komora parlamentu jako „osvícená" aristokracie? -- 4.5 Bezradná společnost a její přátelé -- 4.6 Budoucnost evropských liberálních demokracií: maďarská, či řecká cesta? -- 5. SOUDNÍ PŘEZKUMY POLITICKÝCH PROCESŮ. VOJTĚCH ŠIMÍČEK -- 5.1 Je namístě strach z nemístného aktivismu soudců? -- 5.2 Reálné dopady soudních rozhodnutí a paradox přenášení politické agendy na soudy -- 5.3 Závěrečné teze -- 6. VZTAHY PRÁVA A POLITIKYA JEJICH VLIV NA EFEKTIVNOST PRÁVA. HYNEK BAŇOUCH -- 6.1 Jak naplňovat rozhodovací povinnosti soudů a netvořit soudcovládu -- 6.1.1 Normativní a empirické fakty soudního přezkumu: moc soudům svěřuje politika -- 6.1.2 Činnost ústavních soudůjako nejlepší doklad soudcovlády? -- 6.1.3 Soudnictví jako zbytný prvek -- 6.1.4 Exkurz o jednom možném důvodu apelů na apolitičnost justice -- 6.1.5 Každodennost právního provozu a podmínky apolitičnosti -- 6.2 Přehlížená neslučitelnost některých axiomů politické teorie a teorie normotvorby -- 6.2.1 Právní systém, politický systém -- 6.2.2 Nejasné hranice a konflikty funkcí
6.2.3 Pomíjení politiky ústavní vědou a vědou o tvorbě norem -- 6.2.4 Oba vědní obory musí komunikovat -- 6.2.5 Právní státověda a operační prostor zákonodárcův -- 6.2.6 Poznatky politické teorie -- 6.2.7 Omezení politických cílů -- 6.2.8 Snahy o vytyčení demarkační liniemezi právem a politikou -- 6.3 Politické řízení společnosti pomocí práva není možné -- 6.3.1 Nerespektování logiky práva jako překážka efektivnosti práva -- 6.3.2 Právní instrumentalismus -- 6.3.3 Úprava intuitivních představ a úskalí analogií -- 6.4 Namísto závěru: důvěra v právo a ataky politiky na justici -- 6.4.1 Důvěra v právo -- 6.4.2 Efektivnost a koncept definice situace -- 7. PRŮLOMY DO SVĚTA ZA ZDÍANEB SOUDNÍ PŘEZKUM ČINNOSTÍ POLITICKÝCH STRAN. MARIAN KOKEŠ -- 7.1 Obžaloba politických stran -- 7.2 Zmocněný zástupce -- 7.3 Obhajoba -- 7.4 Rozhodnutí o vině -- 7.5 Stanovení trestu -- 8. VÝBĚR SOUDCŮ MEZINÁRODNÍCH SOUDŮ NOMINOVANÝCH ČR: POLITIKA, ODBORNOST, NEBO OBOJE? RENÁTA KLEČKOVÁ -- 8.1 Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) -- 8.1.1 Československá stopa -- 8.1.2 Pravidla volby -- 8.1.3 Politické prostředky státu k podpoře kandidáta -- 8.2 Mezinárodní trestní soud (ICC) -- 8.2.1 Česká stopa -- 8.2.2 Pravidla volby -- 8.2.3 Cesta vpřed -- 8.2.4 Volby v roce 2011 a aktuální rozložení sil -- 8.3 Porovnání ICJ a ICC -- 8.4 Zvláštní tribunál pro Libanon -- 8.5 Závěr -- 9. SOUDNÍ DVŮR EU JAKO SOUČÁST POLITICKÉHO SYSTÉMU EVROPSKÉ UNIE ANEB O BYTÍ MEZI SKYLLOU A CHARYBDOU. MARTIN SMOLEK -- 9.1 Úvodní poznámky -- 9.2 Pohled procesní: řízení „typově" předurčená k rozhodnutím s politickým prvkem -- 9.2.1 Řízení podle čl. 259 SFEU (žaloba členského státu na členský stát) -- 9.2.2 Řízení podle čl. 218 odst. 11 SFEU (řízení o posudku) -- 9.2.3 Řízení s otázkou platnosti legislativního aktu -- 9.3 Pohled věcný: řízení „druhově" předurčená k rozhodnutím s politickým prvkem
9.3.1 Otázky institucionálně-kompetenční -- 9.3.2 Otázky rozdělení kompetencí mezi členské státy a orgány Unie -- 9.3.3 Otázky vztahu právních řádů -- 9.4 Závěr -- 10. EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA A NÁRODNÍ POLITICKÝ SYSTÉM. JIŘÍ KMEC -- 10.1 ESLP -- 10.2 Vliv ESLP na národní politický systém -- 10.3 Vliv národního politického systému na ESLP -- 10.3.1 Výběr soudce ESLP -- 10.3.2 Zastoupení státu před ESLP -- 10.4 Má ESLP svoji politiku? -- 11. PRÁVO, JUSTICE A POLITIKA - NĚKOLIK POZNÁMEK K PROBLÉMU. STANISLAV KŘEČEK -- 11.1 Legislativa -- 11.2 Výklad právních norem -- 11.3 Právní pomoc -- 11.4 Ústavní soud -- 11.5 Samospráva justice -- 11.6 Závěr -- 12. JUDICIALIZACE POLITIKY, NEBO POLITIZACE JUSTICE? DAVID ŠEICH -- 12.1 Apolitičnost jako politický názor -- 12.2 Judicializace politiky -- 12.3 Politizace justice -- 12.4 Terminologická nedopatření -- 12.5 Dvacet let demokratického uspořádání -- 13. ZÁVĚR. HUBERT SMEKAL - IVO POSPÍŠIL -- 14. SEZNAM ZDROJŮ -- 15. MEDAILONKY AUTORŮ -- 16. JMENNÝ REJSTŘÍK -- 17. ENGLISH SUMMARY
The publication seeks to improve the understanding of an issue that is often publicly discussed but about which we usually hear only strong opinions not supported by adequate argumentation. Politicians, journalists, and commentators fill the media with outlandish labels such as juristocracy, judicial state, government of judges etc. that only serve as very thin façades of stances, without any elaborated content and deeper substantiation. The book contributes to the definition of some foggy terms, providing them with concrete contents. The chapters deal in particular with the situation in the Czech Republic, although the reader can also learn, from a direct participant in international negotiations, about the uneasy task of pushing a Czech candidate for the position of a judge in an international court, illustrating the highly competitive international diplomatic environment. In addition, those directly involved inform readers about the representation of the Czech Republic before the Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Smekal, Hubert Soudcokracie, nebo judicializace politiky? : Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize Brno : Masarykova univerzita,c2013 9788021062825
Subject Law--Political aspects--Czech Republic
Electronic books
Alt Author Pospíšil, Ivo
Baňouch, Hynek
Record:   Prev Next