Record:   Prev Next
Title Ing rdzong gso baʼi shan sbyar tshig mdzod / Rtsom-rig dang Dpe-skrun Sde-tshan, Rdzong-kha Gong-ʼphel Lhan-tshogs = English-Dzongkha bi-lingual medical dictionary / Literary and publication devisions, Rzong kha Dzongkha Development Commission
Imprint Thimphu : Rdzong-kha Gong-ʼphel Lhan-tshogs, 2015
book jacket
Edition Par thengs dang pa
Descript iv, 218 pages ; 21 cm
text txt rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
Note English-Dzongkha Tibetan bi-lingual dictionary for medical terminology
Dzongkha and English
Subject Medicine, Tibetan -- Terminology
Dzongkha language -- Dictionaries -- English
English language -- Dictionaries -- Dzongkha
Sino-Tibetan languages -- Dictionaries -- Dzongkha
Sino-Tibetan languages -- Dictionaries -- English
Alt Author Bhutan. Rdzoṅ-kha Goṅ-ʼphel Lhan-tshogs, issuing body, publisher
Alt Title English-Dzongkha bi-lingual medical dictionary
Record:   Prev Next