Record 3 of 3
Record:   Prev Next
Author Nigrin, Tomáš
Title Železniční reforma v Německu
Imprint Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017
©2017
book jacket
Edition 1st ed
Descript 1 online resource (147 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Od počátků k unitární železnici -- 1.1 Rozvoj železnice v německém prostoru -- 1.2 Železnice po sjednocení Německa v roce 1871 -- 1.3 Rozdělená země, rozdělená železnice -- 1.4 Dílčí shrnutí -- 2. Geografická a dopravní charakteristika železničního odvětví -- 2.1 Geografická charakteristika dopravně-železničního trhu -- 2.2 Geografická organizace dopravního systému -- 2.3 Rozvoj železniční sítě po roce 1990 -- 2.4 Výkon železničního odvětví a modal split -- 2.5 Dílčí shrnutí -- 3. Reforma železnic  - historicko-politický pohled -- 3.1 Komise pro spolkové železnice: dráhy budou opět v černých číslech!? -- 3.2 Reforma železnic v Německu: první fáze (1994-1999/2002) -- 3.3 Regionalizace -- 3.4 Bilance 90. let: reformy váznou -- 3.5 Roky 2001-2002: hledání nové cesty? -- 3.6 Reforma železnic: druhá fáze (od roku 2000/2002 a dále) -- 3.7 Bilance Deutsche Bahn: Finanční analýza současného stavu -- 3.8 Dílčí shrnutí -- 4. Právní rámec regulace železniční dopravy v Německu -- 4.1 Činnost regulátora podle práva Evropské unie -- 4.2 Právní úprava regulátora ve Spolkové republice Německo -- 4.3 Dílčí shrnutí -- 5. Vybrané problémy plynoucí z reformy železnic -- 5.1 Poplatky za užití dopravní cesty -- 5.2 Trakční energie -- 5.3 Poplatek za použití nádraží -- 5.4 Distribuce a prodej jízdenek -- 5.5 Neúspěch open access v dálkové dopravě -- 5.6 Dílčí shrnutí -- Závěr -- Literatura -- Summary -- Přílohy: Legislativa upravující železniční odvětví -- Zákon o novém uspořádání železniční dopravy -- Zákon o založení společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft -- Zákon o sloučení a novém členění majetku spolkových drah -- Zákon o správě spolkové železniční dopravy -- Zákon o regionalizaci místní veřejné osobní dopravy (zákon o regionalizaci)
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Nigrin, Tomáš Železniční reforma v Německu Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press,c2017 9788024636276
Subject Railroads-Germany.
Transportation and state-Germany
Electronic books
Alt Author Tomeš, Zdeněk
Seidenglanz, Daniel
Record 3 of 3
Record:   Prev Next