Record:   Prev Next
Author Pʻu, Sung-ling, 1640-1715
Title Liao chai chih i. Vietnamese. Selections
Liêu trai chí di / Bo Tung Linh ; Dào trinh Nhát dich
Imprint Glendale : Dai Nam, [1984?]
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  857.27 7434/ D211    AVAILABLE    30580001010946
Record:   Prev Next