LEADER 00000cam 2200277  4500 
001  T99786 
003  CU-RivES 
005  20060812145602.0 
006  m  |  d |    
007  cr||n||||||||n 
008  800430s1775  enk|||| s   00||||wel c 
035  (Uk-ES)006369491 
040  Uk-ES|cUk-ES|dCStRLIN|dCengage Gale 
100 1 Brightly, Richard 
240 10 England's timely remembrancer.|lWelsh 
245 10 Cofiadur prydlon Lloegr|h[electronic resource] :|bNeu 
    rhybuddion o'r nefoedd, i bechaduriaid gwaelion ar y 
    ddaiar. Yn rhoddi gwir ac union hanes, buchedd, 
    ymarweddiad, ac ymadawiad o'r byd un Mr. Richard Brightly,
    Gweinidog Eglwys Waltham, yn Sir Leister. Yr hwn mewn 
    Llewig a gâdd weled golwg ar nef ac uffern, a gwybodaeth 
    o'i awr ymadawiad; ac y bregethodd ei bregeth arwyl 
    gernron ei blwyfolion, ac y fu farw yn ei Gadair ymadrodd 
    neu Bulput. Ynghyd ac ychwaneg neu helacthach hanes o'i 
    rodiad beunyddiol gyda duw. A gyfieuthwyd o'r Saesneg i'r 
    Gymraeg gan Mr. E. Ellis, gwernidog fgley rhos a Llandino 
260  Mwythig :|bArgraphwyd gan St[af]ford Prys, yn y Flwyddyn,
    |c1775 
300  16p. ;|c16⁰ 
500  Reproduction of original from British Library 
510  English Short Title Catalog,|cT99786 
533  Electronic reproduction.|bFarmington Hills, Mich. :
    |cCengage Gale,|d2009.|nAvailable via the World Wide Web.
    |nAccess limited by licensing agreements.|7s2009  miunns
650 0 Welsh fiction|vEarly works to 1800 
655 7 Fiction.|2rbgenr 
752  Great Britain|bEngland|dShrewsbury 
856 40 |uhttp://find.galegroup.com/ecco/
    infomark.do?contentSet=ECCOArticles&docType=ECCOArticles&
    bookId=1507701700&type=getFullCitation&tabID=T001&
    prodId=ECCO&docLevel=TEXT_GRAPHICS&version=1.0&
    source=library&userGroupName=twnsc183|zFull text online