Record:   Prev Next
Author Málek, Petr
Title Osobní finance
Imprint Brno : Masarykova univerzita, 2010
©2010
book jacket
Descript 1 online resource (206 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- OBSAH -- PŘEDMLUVA -- 1 ÚVOD DO OSOBNÍCH FINANCÍ -- 1.1 Vymezení osobních financí -- 1.2 Osobní a rodinný rozpočet a výkaz příjmů a výdajů -- 1.2.1 Příjmy domácnosti -- 1.2.2 Výdaje domácnosti -- 1.2.3 Rozdíl mezi příjmy a výdaji a možnosti jeho zvýšení -- 1.2.4 Sestavení osobního a rodinného rozpočtu -- 1.3 Osobní a rodinný majetek a závazky a rozvaha -- 1.3.1 Majetek domácnosti -- 1.3.2 Závazky domácnosti -- 1.3.3 Čistý majetek domácnosti -- 1.3.4 Sestavení rozvahy domácnosti -- 1.4 Fáze osobních financí podle věku -- 1.4.1 Nízké úspory -- 1.4.2 Výpůjčky -- 1.4.3 Investice -- 1.4.4 Čerpání majetku -- 1.5 Hodnota peněz v čase -- 1.5.1 Jednoduché polhůtní úročení -- 1.5.2 Složené polhůtní úročení -- 1.5.3 Smíšené úročení -- 1.6 Osobní a rodinné finance a inflace -- 1.7 Dnešní největší problémy osobních a rodinných financí v České republice -- 1.8 Co můžete rychle změnit ve svých osobních a rodinných financích -- 1.9 Osobní a rodinné finance a sedm největších životních rozhodnutí -- 2 FINANČNÍ TRHY A INVESTIČNÍ PORTFOLIO -- 2.1 Finanční systém a finanční trhy -- 2.2 Investování a investiční strategie -- 2.3 Investiční strategie -- 2.3.1 Krátkodobé investiční strategie -- 2.3.2 Dlouhodobé investiční strategie -- 2.4 Investiční instrumenty a portfolio -- 2.4.1 Výnos investičního instrumentu -- 2.4.2 Riziko investičního instrumentu -- 2.4.3 Likvidita investičního instrumentu -- 2.4.4 Magický trojúhelník investování -- 2.5 Očekávaná výnosnost a riziko portfolia -- 2.6 Základní investiční principy -- 3 ÚVĚRY -- 3.1 Úvěry a jejich klasifikace -- 3.2 Spotřebitelský úvěr -- 3.3 Hypoteční úvěr -- 3.4 Splátkový prodej -- 3.5 Kreditní karty -- 3.6 Leasing -- 4 SPOŘENÍ -- 4.1 Vklady a jejich klasifikace -- 4.2 Běžné účty -- 4.3 Termínované účty -- 4.4 Spořící účty -- 4.4.1 Stavební spoření -- 4.5 Penzijní připojištění -- 5 INVESTICE
5.1 Aktivní a pasivní investiční strategie -- 5.2 Cenné papíry a investování do nich -- 5.2.1 Akcie -- 5.2.2 Dluhopisy -- 5.2.3 Indexové certifikáty -- 5.2.4 Cenné papíry kolektivního investování -- 5.2.5 Indexové fondy a ETF -- 5.3 Finanční investování v České republice a ve světě -- 6 RIZIKO A ZAJIŠTĚNÍ PROTI NĚMU -- 6.1 Vymezení rizika -- 6.2 Vznik rizika -- 6.3 Podnikatelská rizika -- 6.4 Finanční rizika -- 6.5 Metody řízení rizika -- 6.6 Riziko a jeho pojištění -- 7 POJIŠTĚNÍ -- 7.1 Vymezení pojištění -- 7.2 Legislativní rámec -- 7.3 Odvětví životních pojištění -- 7.4 Odvětví neživotního pojištění -- 8 PLATEBNÍ STYK -- 8.1 Platební styk a jeho klasifikace -- 8.2 Hotovostní platební styk -- 8.3 Bezhotovostní platební styk -- 8.3.1 Běžný účet -- 8.3.2 Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu -- 8.4 SIPO -- 8.5 Elektronické bankovnictví -- 8.5.1 Platební karty -- 8.5.2 Phone banking -- 8.5.3 GSM banking -- 8.5.4 WAP banking -- 8.5.5 Internet banking -- 8.5.6 Homebanking -- 9 BYDLENÍ -- 9.1 Nájem nebo vlastní bydlení -- 9.2 Financování vlastního bydlení -- 9.2.1 Hypoteční úvěry -- 9.2.2 Úvěry ze stavebního spoření -- 9.3 Nemovitosti a daně -- 9.3.1 Daň z nemovitostí -- 9.3.2 Daň z převodu nemovitostí -- 9.4 Osobní vlastnictví a družstevní vlastnictví -- 10 INVESTIČNÍ INSTRUMENTY, SPOŘENÍ, ÚVĚRY A DANĚ -- 10.1 Daňová soustava v ČR -- 10.2 Investiční instrumenty, spoření a daně -- 10.3 Půjčky, úvěry a daně -- 11 OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ -- 11.1 Význam osobního finančního plánování -- 11.2 Osobní a rodinný finanční plán a jeho součásti -- 11.3 Finanční plánování krom za krokem -- 11.3.1 Analýza finanční situace a ekonomických podmínek -- 11.3.2 Definice cílů -- 11.3.3 Vytvoření finančního plánu -- 11.3.4 Realizace finančního plánu -- 11.3.5 Monitorování a revize finančního plánu -- 12 EXEKUCE -- 12.1 Neuhrazené pohledávky po splatnosti a exekuce
12.2 Výkon rozhodnutí a exekuce -- 12.3 Exekuce -- 12.3.1 Předpisy upravující exekuční řízení -- 12.3.2 Exekuční řízení -- 12.3.3 Exekutor a jeho odpovědnost -- 12.3.4 Způsoby provedení exekuce -- 12.3.5 Společné jmění manželů -- 12.4 Insolvence a insolvenční řízení -- 12.5 Rady a doporučení na závěr -- 13 OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ -- 13.1 Životní úroveň Evropanů -- 13.2 Úvěry českých domácností -- 13.3 Úspory českých domácností -- 13.4 Příjmy a výdaje českých domácností -- SEZNAM LITERATURY
The book "Personal Finance" is designed as the first introduction for students of all disciplines and specialties to personal and family finances. In the introductory part, the course deals with fundamental aspects of personal and family finances, financial, equity and money markets, and investment portfolio, its formation and management. The following units are focused on loans, savings and investment, risk and hedging against risk, insurance, system of payment, and electronic banking. Moreover, the topics of housing, personal and family goals and their planning and execution will not be left out. In the context of this course, students also receive information on selected areas of personal and family finances over the world
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Málek, Petr Osobní finance Brno : Masarykova univerzita,c2010 9788021051577
Subject Finance--Czech Republic
Electronic books
Alt Author Oškrdalová, Gabriela
Valouch, Petr
Record:   Prev Next