Nearby ISBN/ISSNS are:
Result Page   Prev Next
Save   Media Year
9788073083830 / (paperback) : Bárta, Miroslav ,; Fu Ssu-Nien Library; PRINTED     
      Journey to the west : the world of the Old Kingdom tombs in Ancient Egypt / Miroslav Bárta Bárta, Miroslav ,; AVAILABLE   PRINTED 2011
9788073083847 (v. 1) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED     
      Abusir and Saqqara in the year 2010 / edited by Miroslav Barta, Filip Coppens and Jaromir Krejci   PRINTED 2011
9788073083854 (v. 2) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED     
      Abusir and Saqqara in the year 2010 / edited by Miroslav Barta, Filip Coppens and Jaromir Krejci   PRINTED 2011
9788073083946 : Mareš, Petr,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nejen jazykem ceskym : studie o vicejazycnosti v literature. / Petr Mares Mareš, Petr,  COMPUTER FILE 2012
9788073084097 : Boukalová, Hedvika; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie Boukalová, Hedvika  COMPUTER FILE 2012
9788073084110    
      Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju Vlašić, Maria  COMPUTER FILE 2012
      Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju Vlašić, Maria  COMPUTER FILE 2012
9788073084189 : Bičovský, Jan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Stručná mluvnice praindoevropštiny Bičovský, Jan  COMPUTER FILE 2012
9788073084219 : Knoll, Vladislav; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kašubština v jazykovém kontaktu Knoll, Vladislav  COMPUTER FILE 2012
9788073084288 : Vojtěchovský, Ondřej; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Z Prahy proti Titovi! Vojtěchovský, Ondřej  COMPUTER FILE 2012
9788073084486 : Sánchez, Juan A; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      La cuestión autobiográfi ca en el Siglo de Oro Sánchez, Juan A  COMPUTER FILE 2013
9788073084547 : Kosák, Michal,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      S pouzitim kalendare : k bezrucovske textologii Oldricha Kralika / Michal Kosak Kosák, Michal,  COMPUTER FILE 2013
9788073084561 : Sehnal, David; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem Sehnal, David  COMPUTER FILE 2013
9788073084615 : Pucek, Vladimír; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Klasická korejština Pucek, Vladimír  COMPUTER FILE 2013
9788073084622 : Bakešová, Ivana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Legionáři v roli diplomatů Bakešová, Ivana  COMPUTER FILE 2013
9788073084639 : Štindlová, Barbora; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace Štindlová, Barbora  COMPUTER FILE 2013
9788073084646 : Gladkova, Hana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Jazykové právo a slovanské jazyky Gladkova, Hana  COMPUTER FILE 2013
9788073084653 : Lehečková, Eva; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky Lehečková, Eva  COMPUTER FILE 2013
9788073084684 : Koura, Jan,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Zapas o vychodni Stredomori : zahranicni politika Spojenych statu americkych vuci Recku a Turecku v letech 1945-1953 / Jan Koura Koura, Jan,  COMPUTER FILE 2013
9788073084752 : Štoll, Pavel; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století Štoll, Pavel  COMPUTER FILE 2013
9788073084776 : Novotná, Eva; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi Novotná, Eva  COMPUTER FILE 2013
9788073084820 : Saicová Římalová, Lucie; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte Saicová Římalová, Lucie  COMPUTER FILE 2013
9788073084844 : Kreisslová, Sandra,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců : na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku / Sandra Kreisslová Kreisslová, Sandra,  COMPUTER FILE 2013
9788073084875 : Sabina, Karel; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace Sabina, Karel  COMPUTER FILE 2013
9788073084882 : Klimeš, Ivan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kultura a totalita. Národ : Národ Klimeš, Ivan  COMPUTER FILE 2013
9788073084936 : Kopecký, Martin,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Vzdelavani dospelych mezi politikou, ekonomikou a vedou : politika vzdelavani a uceni se dospelych v ere globalniho kapitalismu / Martin Kopecky Kopecký, Martin,  COMPUTER FILE 2013
9788073084950 : Pelanova, Eva Blinkova,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nemecka inspirace v dile Gerarda de Nerval / Eva Blinkova Pelanova Pelanova, Eva Blinkova,  COMPUTER FILE 2014
9788073084967 : Ulvr, Michal; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964) Ulvr, Michal  COMPUTER FILE 2014
9788073085049    
      Analysis and comparison of forms and methods for the education of older adults in the V4 countries / Renata Kocianová Kocianová, Renata,  電子書 2013
      Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries Kocianová, Renata  COMPUTER FILE 2013
9788073085056 : Wiendl, Jan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století Wiendl, Jan  COMPUTER FILE 2014
9788073085087 : Pelikán, Jan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969 Pelikán, Jan  COMPUTER FILE 2014
9788073085094 : Malá, Markéta; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported view Malá, Markéta  COMPUTER FILE 2014
9788073085155 : Labus, David; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Tradice a proměny Labus, David  COMPUTER FILE 2014
9788073085193 : Poliaková, Martina; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin Poliaková, Martina  COMPUTER FILE 2014
9788073085209 / (electronic bk.) : Drábik, Jakub; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Mýtus o znovuzrození Drábik, Jakub  COMPUTER FILE 2014
9788073085346 : Hlaváček, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi Hlaváček, Petr  COMPUTER FILE 2014
9788073085407 / (electronic bk.) : Srch, Daniel; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960) Srch, Daniel  COMPUTER FILE 2015
9788073085438 : Jensterle-Doležalová, Alenka; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin Jensterle-Doležalová, Alenka  COMPUTER FILE 2014
9788073085452 : Buriánek, Jiří,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nasili na muzich : sonda do zakouti partnerskych vztahu / Jiri Burianek, Simona Pikalkova, Zuzana Podana Buriánek, Jiří,  COMPUTER FILE 2014
9788073085476 : Škarpová, Marie,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      "Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými" : Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity / Marie Škarpová Škarpová, Marie,  COMPUTER FILE 2015
9788073085506 : Klimeš, Ivan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kultura a totalita II. Válka : Válka Klimeš, Ivan  COMPUTER FILE 2014
9788073085513    
      Current Challenges of Central Europe Vávra, Jan  COMPUTER FILE 2014
      Current challenges of Central Europe : society and environment / Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová, editors   電子書 2014
9788073085520 : Říha, Jakub; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Prozodické spisy raného obrození Říha, Jakub  COMPUTER FILE 2014
9788073085551 : Mašín, Jaroslav; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka Mašín, Jaroslav  COMPUTER FILE 2015
9788073085575 : Valkoun, Jaroslav; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Na cestě k Westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931 Valkoun, Jaroslav  COMPUTER FILE 2015
9788073085612 / (electronic bk.) : Baránek, Daniel; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci Baránek, Daniel  COMPUTER FILE 2015
9788073085704 : Fried, Mirjam; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií Fried, Mirjam  COMPUTER FILE 2015
9788073085711 : Vávra, Jan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Ekonomika v souvislostech Vávra, Jan  COMPUTER FILE 2015
9788073085780 : Koblížek, Tomáš; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Francoise Rastiera Koblížek, Tomáš  COMPUTER FILE 2015
9788073085827 : Tumis, Stanislav; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě Tumis, Stanislav  COMPUTER FILE 2015
9788073085834 : Teplý, František; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Pouť mého života Teplý, František  COMPUTER FILE 2015
Result Page   Prev Next