LEADER 00000cam 2200349 a 4500 
001  14724896 
005  20071129091813.0 
008  070205s2006  th ab  b  000 0 thao 
010  2007321731 
020  974947516X (pbk.) 
040  DLC|cDLC|dDLC|dAS 
042  lcode 
043  ag----- 
050 00 DS525|b.M24 2006 
245 00 M̄ænam Khōng :|bčhāk Tā Čhū-Lān Chāng-Tanalēthom thưng 
    Kiul̨ōng = The Mekong : from Dza Chu-Lancang-Tonle Thom to
    Cuu Long /|cbannāthikān, Chānwit Kasētsiri, ʻAkkharaphong 
    Khamkhūn 
246 31 Mekong : from Dza Chu-Lancang-Tonle Thom to Cuu Long 
250  Phim khrang r̄æk 
260  Samut Prākān :|bMūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai ;
    |aK̨ōth̨ōm̨ō. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakh̨ōn] :|bMūnnithi 
    Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt,|c2549 
    [2006] 
300  38, 437 p. :|bill., maps ;|c25 cm 
504  Includes bibliographical references (p. 434-437) 
520  Historical development and social conditions in the Mekong
    River Valley 
546  In Thai 
651 0 Mekong River Valley|xHistory 
651 0 Mekong River Valley|xSocial conditions 
700 0 Charnvit Kasetsiri 
700 0 ʻAkkharaphong Khamkhūn 
710 2 Toyota Thailand Foundation 
710 2 Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt 
    (Bangkok, Thailand) 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 CAPAS-in ET lib.  DS525 M24 2006    AVAILABLE    30620020107354