LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  iss42033143 //r92 
005  19921105113902.0 
008  851108s1994  gw    b  00110 ger  
020  3406376967 
040  DLC|cDLC|dDLC|dISSP 
043  e-gw--- 
050 00 KK1670|b.W65 1994 
082 00 346.43/022|a344.30622|219 
100 10 Wolf, Manfred,|d1939- 
245 10 AGB-Gesetz :|bGesetz zur Regelung des Rechts der 
    Allgemeinen Geschäftsbedingungen : Kommentar /|cvon 
    Manfred Wolf, Norbert Horn, Walter F. Lindacher 
250  3 aufl 
260 0 München :|bBeck,|c1994 
300  xxviii, 1151 p. ;|c23 cm 
504  Includes bibliographical references and index 
650 0 Standardized terms of contract|zGermany (West) 
700 10 Horn, Norbert 
700 10 Lindacher, Walter F.,|d1937- 
710 12 Germany.|tGesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 
    Geschäftsbedingungen.|f1984 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  KK1670 W65 1994    AVAILABLE    30660400064312