Nearby LC CALL NOS are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Qd 96 V53 I57 1993 : International Conference on TRVS; Atom & Molecular Lib.; PRINTED  c1994 1
Qd 96 V53 M63 1995 : Atom & Molecular Lib.; PRINTED  1995 1
Qd 96 V53 N761 : Noda, I.; Physics Library; PRINTED  c2004 1
Qd 96 V53 V53 1982 : Atom & Molecular Lib.; PRINTED  c1982 1
Qd 96 V53 V624   2
Qd 96 X2 B544 : Bertin, Eugene P.,; Physics Library; PRINTED  c1978 1
Qd 96 X2 C517   2
Qd 96 X2 H236 : Physics Library; PRINTED  c1993 1
Qd 96 X2 H236 2006 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  c2006 1
Qd 96 X2 I61 : International Workshop on Soft X-ray Absorption in Bulk and Surfaces; Physics Library; PRINTED    1
Qd 96 X2 I61 2005 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2005 1
Qd 96 X2 J52   2
Qd 96 X2 J65 : Johansson, Sven A. E.,; Physics Library; PRINTED  c1988 1
Qd 96 X2 P273 : Physics Library; PRINTED  c1995 1
Qd 96 X2 W576 : Whiston, Clive; Chemistry Library; PRINTED  1987 1
Qd 96 X2 W576 1987 : Whiston, Clive; Fu Ssu-Nien Library, Atom & Molecular Lib. ; PRINTED  c1987 1
Qd 96 X2 X195 1987 : Mathematics Library; PRINTED  c1988 1
Qd 96 X2 X28 2005 : RCHSS Library; PRINTED  2005 1
Qd 98 A411 : Alimarin, I. P.; Chemistry Library; PRINTED  1956 1
Qd 98 C522 : Cheronis, Nicholas Dimitrius,; Chemistry Library; PRINTED  1957 1
Qd 98 C767 : Conway, E. J.; Chemistry Library; PRINTED  1957 1
Qd 98 E4 B619 1979 : Birks, L. S; Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1979 1
Qd 98 G489 : Gilreath, Esmarch S; Chemistry Library; PRINTED  1954 1
Qd 98 K76   2
Qd 101 A38 19 Xx : Alexeyev, V.; Economics Library; PRINTED  19-- 1
Qd 101 B427 : Belcher, Ronald; Chemistry Library; PRINTED  1970 1
Qd 101 F529 : Fischer, Robert Blanchard,; Earth Science Library; PRINTED  1961 1
Qd 101 F919 : Fritz, James S.; Chemistry Library; PRINTED  1957 1
Qd 101 H217   2
Qd 101 K81 1936 : Kolthoff, I. M.; Earth Science Library; MAP  1936 1
Qd 101 N993 : Nyburg, S. C; Chemistry Library; PRINTED  1961 1
Qd 101 P615 : Pierce, Willis Conway,; Chemistry Library; PRINTED  1958 1
Qd 101 W35 1958 : Walton, Harold F.; 人文社會聯圖; PRINTED  1958 1
Qd 101 W691 : Willard, Hobart Hurd,; Chemistry Library; PRINTED  1956 1
Qd 101.2 V878 : Vogel, Arthur Israel; Chemistry Library; PRINTED  1987 1
Qd 111 C63 1987 : Atom & Molecular Lib.; PRINTED  c1987 1
Qd 111 K81   3
Qd 113 A441 : Allport, Noel L.; Chemistry Library; PRINTED  1945 1
Qd 113 B694 : Boltz, David F.; Chemistry Library; PRINTED  1958 1
Qd 113 C738 : Massachusetts Institute of Technology.; Chemistry Library; PRINTED  1936 1
Qd 113 S671   5
Qd 115 B848 : Brezina, M.; Chemistry Library; PRINTED  1956 1
Qd 115 C184 W 1979 : Life Sci. LIB; PRINTED  1979 1
Qd 115 C75 : Cruse, Kurt; Chemistry Library; PRINTED  1957 1
Qd 115 C957 : Cruse, Kurt; Chemistry Library; PRINTED  1957 1
Qd 115 D331   7
Qd 115 E38 : Chemistry Library; PRINTED  c2002 1
Qd 115 E5113 2002 : Chemistry Library; PRINTED  c2002 1
Qd 115 P985 E 1965 : Purdy, William C.; Life Sci. LIB; PRINTED  1965 1
Qd 115 W246 : Wang, Joseph; Chemistry Library; PRINTED  1994 1
Result Page   Prev Next