TITLES (1-3 of 3)
無求備齋易經集成 ; 175
1
 

周易鄭康成注
王應麟 (1223-1296) 撰
臺北市 : 成文出版社, 民65[1976]
 
1976
PRINTED

Location: Chinese Lit.&Phi. Lib., Fu Ssu-Nien Library
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 120.8 8537-2  v.1:175    AVAILABLE    30580000698394
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  092.08 945  v.175    AVAILABLE    30530103646709
2
 

周易鄭注
丁杰 (1738-1807) 撰
臺北市 : 成文出版社, 民65[1976]
 
1976
PRINTED

Location: Chinese Lit.&Phi. Lib., Fu Ssu-Nien Library
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 120.8 8537-2  v.1:175    AVAILABLE    30580000698394
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  092.08 945  v.175    AVAILABLE    30530103646709
3
 

鄭氏周易 三卷
王應麟 (1223-1296) 撰集
臺北市 : 成文出版社, 民65[1976]
 
1976
PRINTED

Location: Chinese Lit.&Phi. Lib., Fu Ssu-Nien Library
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinses Lit.&Phi. Ref.  RS 120.8 8537-2  v.1:175    AVAILABLE    30580000698394
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  092.08 945  v.175    AVAILABLE    30530103646709