LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  970109r1976  ch      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dCLP|dFSN 
100 1 張惠言|d(1761-1802)|e撰 
245 10 虞氏易言 |b二卷 /|c張惠言撰 
250  初版 
260  臺北市 :|b成文出版社,|c民65[1976] 
300  108面 :|b圖 ;|c21公分 
350  |b(精裝) 
440 0 無求備齋易經集成 ;|v180 
500  據清光緒十四年刊「續經解」本影印 
501  與虞氏易候--周易虞氏學合刊 
590  clp洪 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 CLP Reference Room  RS 120.8 8537-2  v.1:180    AVAILABLE    30580000698444
 Fu Ssu-Nien Chinese Books  092.08 945  v.180    AVAILABLE    30530100460260