Record:   Prev Next
Author Gomdori com, 文字作者
Title 내일은 발명왕. 中文
科學發明王 / Gomdori Co.文 ; Hong Jong-Hyun圖 ; 徐月珠譯
Imprint 台北市 : 三采文化股份有限公司, 2012-
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.1    DUE 12-20-21    30610010429819
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.2    DUE 12-15-21    30610010429827
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.3    DUE 12-20-21    30610010429835
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.4    DUE 12-20-21    30610010429843
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.5    DUE 12-31-21    30610010429850
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.6    DUE 12-31-21    30610010429868
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.7    DUE 12-20-21    30610010429876
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.8    DUE 12-15-21    30610010429884
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.9    DUE 12-20-21    30610010429892
 人文社會聯圖  307.9 2716  v.10    DUE 12-20-21    30610010429900

Descript 冊 : 彩圖 ; 25公分
text txt rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
Series 漫畫科學先修班
Note 譯自: 내일은 발명왕
1, 磁鐵的極性 = 극과 극의 자석처럼-- 2, 雨天的發明 = 비오는 날의발명-- 3, 光與影子 = 합칠수록 밝아지는 빛-- 4, 資源回收再利用 = 4-8가지발명의 법칙-- 5, 冷氣與暖氣 = 생각을 뒤집는 발상-- 6, 觀察大自然 = 관찰은 발명의 첫걸음-- 7, 電鍋與微波爐 = 생흴의 발명-- 8, 摩擦力的大小 = 발명 왜 하지-- 9, 臭味的祕密 = 상식의 틀을깨라-- 10, 提高效率的發明 = 오늘 을위 한발명-- 11, 創意加乘效益 = 아이디어 응용하기-- 12, 使用者的需求 = 발명품 벼룩시장-- 13, 停水停電大作戰 = 전기와 물 없이 지내기-- 14, 想像力發明遊戲 = 상상력 발명 게임-- 15, 最喜歡的發明 = 제일 좋아하는 발명-- 16, 創意發明學院 = 발명 창의 아카데미-- 17, 好發明新聞報 = 특별한 발명 신문-- 18, 運動用品發明賽 = 스포츠 발명 게임-- 19, 網路直播大賽 = 나의 발명 텔레비전-- 20, 專利王搶答賽 = 스피드 특허 게임-- 21, 發明結業式 = 좌충우돌 발명 수료식-- 22, 製作時光膠囊 = 도전! 시간 여행-- 23, 求生發明賽 = 서바이벌 발명 게임-- 24, 發明品的演進 = 진화하는 발명-- 25, 省時省力的工具 = 수확하는 발명-- 26, 金頭腦問答王 = 내일은 퀴즈왕-- 27, 智慧便利住宅 = 집을 위한 발명-- 28, 通用設計的發明-- 29, 競速發明賽-- 30, 維持健康的發明
館藏: v.1(2020年12刷),v.2-3(2020年11刷),v.4(2020年10刷),v.5-6,8-9(2020年9刷),v.7(2020年8刷),v.10(2020年9刷),v.11-13(2020年6刷),v.14(2020年7刷),v.15-16,19(2019年5刷),v.17-18,20(2019年4刷),v.21-22,25-26(2020年3刷),v.23-24,28(2020年2刷),v.27(2020年4刷),v.28-29. HS(S)
Subject 科學 lcstt
漫畫 lcstt
Alt Author Hong, Jong-Hyun, 插圖者
徐月珠, 譯者
Record:   Prev Next