Record:   Prev Next
Author Iblová, Michaela
Title Česká Filharmonie Pod Tlakem Stalinské Kulturní Politiky V Padesátých Letech
Imprint Prague : Karolinum Press, 2014
©2014
book jacket
Edition 1st ed
Descript 1 online resource (247 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- Obsah -- Předmluva -- Poděkování -- Slovo úvodem -- 1. Vážná hudba v komunistické kulturní politice -- Svaz československých skladatelů -- Vztah umění a ideologie -- Umění lidu -- Hudební a artistická ústředna -- Hudební patronáty -- „Lidovost" kultury -- Kult hudebních klasiků -- Socialistický realismus v hudbě -- Tvorba „pokrokových" autorů -- Prorežimní skladatelské osobnosti na počátku padesátých let -- Vliv sovětské hudební kultury na vývoj v Československu -- Osobnost Dmitrije Šostakoviče -- 2. Česká filharmonie první poloviny dvacátého století -- 3. Osobnost Karla Ančerla -- Předválečná činnost a válečné osudy -- Počátky působení v České filharmonii -- 4. Dramaturgie a koncertní činnost České filharmonie na konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let -- Abonentní koncerty -- Koncerty pro pracující a umělecké brigády -- Přehlídky nové tvorby a plenární zasedání Svazu československých skladatelů -- Koncerty k významným politickým datům -- Koncerty pro děti a mládež -- Příklad: sezóna 1952/53 -- Zahraniční zájezdy -- Česká filharmonie a Pražské jaro -- 5. Organizační struktura České filharmonie -- Ředitel orchestru -- Umělecká rada -- Správní orgány -- Komunikace se státní správou -- Koncertní jednatelství -- 6. Politická a státněbezpečnostní kontrola a řízení -- Obraz ideologické práce v orchestru -- Strana a straníci - život ve stínu budovatelských hesel -- Ministerstvo školství a kultury -- Závodní rada ROH -- Kádrová politika v ČF -- Česká filharmonie a Státní bezpečnost -- 7. Exkurz: několik vzpomínek na Karla Ančerla a na léta padesátá -- Závěrem -- Bibliografická poznámka -- Seznam zkratek -- Prameny a literatura -- Archivní prameny -- Tištěné materiály -- Fotografické materiály -- Summary -- Jmenný rejstřík
Tato kniha se venuje otázkám, které dosud v souvislosti s tématem Ceské filharmonie zustávaly stranou. Jejím cílem je kontextuální výklad kulturní, spolecenské a politické role CF, který se soustredí na analýzu této role v období vrcholícího stalinismu. Na základe metody prípadové studie a metody strukturní analýzy zkoumá predevším mechanismy fungování orchestru v nových spolecenských podmínkách po roce 1948. Zabývá se tím, do jaké míry ovlivnila komunistická ideologie dramaturgii CF, její vystupování navenek i sociální vazby uvnitr orchestru. Zkoumá organizacní strukturu a celkové zamerení telesa. Všímá si konkrétní programové náplne koncertu i míst, na nichž orchestr vystupoval, "nového" publika, pro které byly koncerty urceny, a "pokrokové" tvorby, sloužící k propagandistickým úcelum. Analyzuje systém politické a státne-bezpecnostní kontroly a rízení z nekolika stran: jednak z pozice KSC a ministerstva kultury jakožto tvurcu kulturní politiky a jednak ze strany Státní bezpecnosti. Zabývá se cinností závodní organizace KSC a závodní rady ROH a podává obraz ideologické práce v orchestru. Stranou nezustává ani pohled na kádrovou politiku CF a rozbor nekterých kádrových materiálu. Publikace umožnuje ctenári hloubeji porozumet, jak Ceská filharmonie žila a pracovala a jakou roli zaujímalo toto umelecké teleso na ceskoslovenské hudební scéne v kritické dobe padesátých let
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Iblová, Michaela Česká Filharmonie Pod Tlakem Stalinské Kulturní Politiky V Padesátých Letech Prague : Karolinum Press,c2014 9788024623320
Subject Česká filharmonie.;MUSIC / Musical Instruments / General.;MUSIC / Printed Music / Band & Orchestra.;Stalin, Joseph, 1879-1953--Influence
Electronic books
Record:   Prev Next