Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Jin an ren wu : 江西省靖安縣史志工作辦公室; Modern History Library; PRINTED  1996 1
Jin and Tang cemeteries in Turfan : a report of the excavations at the Jiaohegouxi, Munaer and Badamu cemeteries : 吐魯番市文物局; Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2019 1
Jin bainan wuxi renwu : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2001 1
Jin cha ji kang ri gen ju di xin wen chu ban shi yan jiu : 田建平; Modern History Library; PRINTED  2010 1
JIN CHANG JIN DU : Modern History Library, Ethnology Library ; PRINTED  1993 1
Jin chao shi : Ethnology Library, RCHSS Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  1992 1
Jin cheng nong min gong wen hua ren ge de shan bian : Modern History Library; PRINTED  2011 1
Jin cheng shi ren min dai biao da hui zhi : 晉城市人民代表大會志編纂委員會; Modern History Library; PRINTED  1999 1
Jin Cheng Wen Shi Zi Liao : Modern History Library; PRINTED  1988 1
Jin cheng yin hang : zhong guo jin dai min ying yin hang de ge an yan jiu : 劉永祥; RCHSS Library, Modern History Library ; PRINTED  2006 1
Jin chongji zixuanji : 金沖及; Modern History Library, CLP Library ; PRINTED  2003 1
Jin ci feng jing ming sheng : 郭永安; 人文社會聯圖; PRINTED  1998 1
Jin ci in China : CLP Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2005 1
Jin dai bao kan yu xin hai ge ming de yu lun dong yuan : 王天根; 人文社會聯圖, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library, CLP Library ; PRINTED  2011 1
Jin dai Dong Bei yi min yu mong ye yan jiu : 姜曄; Modern History Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  2011 1
Jin dai dong wai tan : Modern History Library; PRINTED  2013 1
Jin dai e guo li xian yun dong yuan liu : 姚海; Modern History Library; PRINTED  1996 1
Jin dai Fujian jiao hui xue xiao jiao yu yan jiu : 陳明霞; 人文社會聯圖, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai gui zhou miao zu she hui de wen hua bian qian (1895-1945) : 游建西; Modern History Library, Ethnology Library, CLP Library ; PRINTED  1997 1
Jin dai han yu xu ci yan jiu : 劉堅; Fu Ssu-Nien Library, Ethnology Library, CLP Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1992 1
Jin dai He Bei shi yao : 謝忠厚; Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  1990 1
Jin dai Henan jing ji shi : 蘇全有; Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai hong shi zi hui yu hong wan zi hui bi jiao yan jiu : 高鵬程; Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2015 1
Jin dai hua bei nong cun she hui bian qian : Modern History Library, 人文社會聯圖, CLP Library ; PRINTED  1998 1
Jin dai hua bei qu yu she hui shi yan jiu : CLP Library, Fu Ssu-Nien Library, RCHSS Library ; PRINTED  2005 1
Jin dai Hua dong min jian mi mi hu zhu tuan ti tai gu xue pai de sheng cun yu xin yang yan jiu : 朱季康; RCHSS Library, Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  2014 1
Jin dai Huabei ri qiao wen ti yan jiu : 米衛娜; Modern History Library, 人文社會聯圖, RCHSS Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai hui hua shou cang : 明承; Modern History Library; PRINTED  2002 1
Jin dai hui shang yan jiu : 馮劍輝; CLP Library, RCHSS Library ; PRINTED  2009 1
Jin dai meng gu zhu zhe xue ji she hui si xiang shi lun wen ji : Modern History Library, Ethnology Library ; PRINTED  1999 1
Jin dai ming shi dang hua iying yan jiu : 聶立申; Fu Ssu-Nien Library, CLP Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai Qinghai min jian shang mao yu she hui jing ji kuo zhan yan jiu : 勉衛忠; Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai ri ben wai jiao yan jiu : 俞辛焞; RCHSS Library, Modern History Library ; PRINTED  2006 1
Jin dai ri ben zai zhong guo de zhi min tong zhi : 張洪祥; Modern History Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1996 1
Jin dai Riben de nei wai zheng ce yu Dong Ya : 人文社會聯圖, Modern History Library ; PRINTED  2011 1
Jin dai riben de ya xi ya zhu yi : 王屏; CLP Library, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2004 1
Jin dai Riben de Zhongguo liu xue sheng yu bei jiao yu : 韓立冬; Modern History Library; PRINTED  2015 1
Jin dai shan dong cheng shi bian qian shi : 王守中; Modern History Library, CLP Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2001 1
Jin dai shan dong nong cun she hui jing ji yan jiu : 唐致卿; Modern History Library, CLP Library ; PRINTED  2004 1
Jin dai shang hai bao xian shi chang yan jiu : 趙蘭亮; Modern History Library; PRINTED  2004 1
Jin dai shang hai fan hua lu : Modern History Library; PRINTED  1993 1
Jin dai shang hai gong ye qi ye fa zhan shi lun : 黃漢民; RCHSS Library; PRINTED  2000 1
Jin dai Shanghai cheng shi gong gong kong jian (1843-1949) : 王敏; Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2011 1
Jin dai Shanghai de bai huo gong si yu du shi wen hua : 菊池敏夫; Modern History Library, RCHSS Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai Shanghai zhi yuan sheng huo shi : 江文君; 人文社會聯圖, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library, RCHSS Library ; PRINTED  2011 1
Jin dai she hui bian ge zhong de lun li tan suo : 陳文; Modern History Library, CLP Library ; PRINTED  2011 1
Jin dai she hui si chao yu Guangxi : 劉小林; Modern History Library; PRINTED  2012 1
Jin dai shi yan jiu : Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library, CLP Library, 人社中心期刊區, 人文社會聯圖 ; JOURNAL  1979 1
Jin dai shi zi liao : Modern History Library, RCHSS Library, Fu Ssu-Nien Library, CLP Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1954 1
Jin dai su zhe wan jiao jie di qu ren kou qian yi yan jiu : 葛慶華; RCHSS Library, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library, CLP Library ; PRINTED  2002 1
Result Page   Prev Next