Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Jimmy Carter,Wooddrow Wilson,and Moralism in American Foreign Policy / Papers Kendrick A. Clements Clements, Kendrick A. 107 : Seminar on American Political Culture in the Seventies; Fu Ssu-Nien Library, Euro-Am Studies Lib, Ethnology Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1979 1
Jimmy Carter's Economy : Policy in an Age of Limits : Biven, W. Carl; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2002 1
Jimmy Carter's national security policy : a World Order critique : Johansen, Robert C; Euro-Am Studies Lib; PRINTED  1980 1
Jimmy Du’s Essential Chinese : Jimmy Du's Natural Language Works   2
Jimmy Gardiner : Relentless Liberal : Smith, David E; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  1990 1
Jimmy P. : psychotherapy of a Plains Indian : Ethnology Library; VIDEO RECDING  2014 1
Jimmy who? : 惠勒; Modern History Library; PRINTED  1978 1
Jimmy who? : an examination of Presidential candidate Jimmy Carter : the man, his career, his stands on the issues : Wheeler, Leslie,; Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  c1976 1
"Jimmy, you brightened up the joint!" : Mitgang, Herbert; Euro-Am Studies Lib; PRINTED  2000 1
The jimmyjohn boss and other stories : Wister, Owen,; 中央研究院; 電子書  199-? 1
Jimmy's blues : selected poems : Baldwin, James,; Euro-Am Studies Lib; PRINTED  1985 1
Jimo annals : 即墨市史志編纂委員會; Modern History Library; PRINTED  2007 1
JIMR on-line : Life Sci. LIB; COMPUTER FILE    1
Jimujiazhishichuanyiwenwenxianwenzichubuyanjiu : 曲木鐵西; Ethnology Library; PRINTED  2009 1
The jimusho system : understanding the production logic of the Japanese entertainment industry / / W. David Marx -- : Ethnology Library; PRINTED  2012 1
Jimutavahana's Dayabhaga. The Hindu Law of Inheritance in Bengal.   2
Jimville a Bret Harte town : Austin, Mary Hunter,; 中央研究院; 電子書  1996 1
Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu fu zhou she hui : 王振忠; Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library, Ethnology Library, Chinese Lit.&Phi. Lib., 人文社會聯圖 ; PRINTED  1996 1
Jin an ren wu : 江西省靖安縣史志工作辦公室; Modern History Library; PRINTED  1996 1
Jin and Tang cemeteries in Turfan : a report of the excavations at the Jiaohegouxi, Munaer and Badamu cemeteries : 吐魯番市文物局; Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2019 1
Jin bainan wuxi renwu : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2001 1
Jin cha ji kang ri gen ju di xin wen chu ban shi yan jiu : 田建平; Modern History Library; PRINTED  2010 1
JIN CHANG JIN DU : Modern History Library, Ethnology Library ; PRINTED  1993 1
Jin chao shi : Ethnology Library, RCHSS Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  1992 1
Jin cheng nong min gong wen hua ren ge de shan bian : Modern History Library; PRINTED  2011 1
Jin cheng shi ren min dai biao da hui zhi : 晉城市人民代表大會志編纂委員會; Modern History Library; PRINTED  1999 1
Jin Cheng Wen Shi Zi Liao : Modern History Library; PRINTED  1988 1
Jin cheng yin hang : zhong guo jin dai min ying yin hang de ge an yan jiu : 劉永祥; RCHSS Library, Modern History Library ; PRINTED  2006 1
Jin chongji zixuanji : 金沖及; Modern History Library, Chinese Lit.&Phi. Lib. ; PRINTED  2003 1
Jin ci feng jing ming sheng : 郭永安; 人文社會聯圖; PRINTED  1998 1
Jin ci in China : Chinese Lit.&Phi. Lib., Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2005 1
Jin dai bao kan yu xin hai ge ming de yu lun dong yuan : 王天根; 人文社會聯圖, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library, Chinese Lit.&Phi. Lib. ; PRINTED  2011 1
Jin dai Dong Bei yi min yu mong ye yan jiu : 姜曄; Modern History Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  2011 1
Jin dai dong wai tan : Modern History Library; PRINTED  2013 1
Jin dai e guo li xian yun dong yuan liu : 姚海; Modern History Library; PRINTED  1996 1
Jin dai Fujian jiao hui xue xiao jiao yu yan jiu : 陳明霞; 人文社會聯圖, Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai gui zhou miao zu she hui de wen hua bian qian (1895-1945) : 游建西; Modern History Library, Ethnology Library, Chinese Lit.&Phi. Lib. ; PRINTED  1997 1
Jin dai han yu xu ci yan jiu : 劉堅; Fu Ssu-Nien Library, Ethnology Library, Chinese Lit.&Phi. Lib., 人文社會聯圖 ; PRINTED  1992 1
Jin dai He Bei shi yao : 謝忠厚; Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  1990 1
Jin dai Henan jing ji shi : 蘇全有; Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai hong shi zi hui yu hong wan zi hui bi jiao yan jiu : 高鵬程; Modern History Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  2015 1
Jin dai hua bei nong cun she hui bian qian : Modern History Library, 人文社會聯圖, Chinese Lit.&Phi. Lib. ; PRINTED  1998 1
Jin dai hua bei qu yu she hui shi yan jiu : Chinese Lit.&Phi. Lib., Fu Ssu-Nien Library, RCHSS Library ; PRINTED  2005 1
Jin dai Hua dong min jian mi mi hu zhu tuan ti tai gu xue pai de sheng cun yu xin yang yan jiu : 朱季康; RCHSS Library, Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  2014 1
Jin dai Huabei ri qiao wen ti yan jiu : 米衛娜; Modern History Library, 人文社會聯圖, RCHSS Library ; PRINTED  2012 1
Jin dai hui hua shou cang : 明承; Modern History Library; PRINTED  2002 1
Jin dai hui shang yan jiu : 馮劍輝; Chinese Lit.&Phi. Lib., RCHSS Library ; PRINTED  2009 1
Jin dai meng gu zhu zhe xue ji she hui si xiang shi lun wen ji : Modern History Library, Ethnology Library ; PRINTED  1999 1
Jin dai ming shi dang hua iying yan jiu : 聶立申; Fu Ssu-Nien Library, Chinese Lit.&Phi. Lib. ; PRINTED  2012 1
Jin dai Qinghai min jian shang mao yu she hui jing ji kuo zhan yan jiu : 勉衛忠; Fu Ssu-Nien Library, Modern History Library ; PRINTED  2012 1
Result Page   Prev Next