LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  950328s1993  cc a     000 0 chi d 
020  7810272071 
040  AS|cAS|dMH 
245 00 禁娼禁毒 :|b建国初期的历史回顾 /|c马维纲编 
250  第1版 
260 0 北京市 :|b警官教育出版社,|c1993[民82] 
300  [6], 449面 :|b圖 ;|c20公分 
350  人民幣8.80元|b(平裝) 
500  附錄: 張翠喜在斗爭妓院領家老板會上的發言等10種 
500  羅馬拚音題名 : JIN CHANG JIN DU 
700 1 馬維綱|e著 
740 01 建國初期的歷史回顧 
740 01 JIN CHANG JIN DU 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  322.82 365    AVAILABLE    30550111198774
 Ethnology Library  C 548.8 7122 1993    AVAILABLE    30520010675313