LEADER 00000nam 2200000  4500 
008  971217s1996  cc a   b  000 0 chi d 
020  7211025247 
040  AS|cAS|dMH|dCLP|dFSN|dET 
041 0 chi 
100 1 王振忠|d(1964-)|e著 
245 10 近600年来自然災害与福州社会 /|c王振忠著 
246 33 Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu fu zhou she hui 
250  第1版 
260  福州市 :|b福建人民出版社,|c1996[民85] 
300  [5], 243面 :|b圖 ;|c21公分 
350  人民幣15.00元|b(平裝) 
500  拼音題名: Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu fu zhou she 
    hui 
504  含參考書目 
650 7 自然災害|z中國|2csht 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 CLP Library  367.28 8474    AVAILABLE    30580001040224
 Mo  368.2 033.1    AVAILABLE    30550111394431
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 368.2 0334    AVAILABLE    30530103366407
 Ethnology Library  C 673.19/101.4 1055 1996    AVAILABLE    30520010745975
 HS Lib. Hamashita Takeshi Collection  HMA 367.28 1055 1996    AVAILABLE    30910010572000