LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  990205s1997  cc    b  000 0 chi d 
020  7221044562 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi|beng 
100 1 游建西|e著 
245 10 近代贵州苗族社会的文化变迁(1895-1945) /|c游建西著 
246 33 Jin dai gui zhou miao zu she hui de wen hua bian qian 
    (1895-1945) 
250  第1版 
260  贵阳市 :|b贵州人民出版社,|c1997[民86] 
300  [10], 215面 ;|c21公分 
350  人民幣12.00元|b(平裝) 
440 0 博士文丛 ;|v1 
500  拼音题名: Jin dai gui zhou miao zu she hui de wen hua bian
    qian (1895-1945) 
500  附录: 含蒋介石训令等4种 
504  含主要参考书目及资料 
650 7 苗族|x社會生活與風俗|2csht 
650 7 苗族|x文化|2csht 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  396.9217 482    AVAILABLE    30550111451801
 Ethnology Library  C 536.26 3811 1997    AVAILABLE    30520010775030
 CLP Library  536.26 8374    AVAILABLE    30580001325534