Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Nederlands-Javaans handwoordenboek : Pigeaud, Theodoore Gauthier Thomas,; CAPAS Library; PRINTED  1948 1
Nederlands kunsthistorisch jaarboek ; d. 61 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2011 1
Nederlands kunsthistorisch jaarboek ; v. 65 : Modern History Library; PRINTED  2015 1
"Nederlands Museum voor anthropologie" et du Départment d'Anthropologie ; no. 68 : Bork-Feltkamp, A. J. van; Ethnology Library; PRINTED  1965 1
Nederlands tijdschrift voor internationaal recht / 0028-2138 (DLC)sn 87020796 (OCoLC)1759591 : CAPAS Library; MAP  1971- 1
Nederland's verleden in het Verre Oosten : geschreven in opdracht van het Indisch Instituut te Amsterdam : Terpstra, Heert,; 人文社會聯圖; PRINTED  1949 1
Nederlands voor Japanner : 托爾恩-丹拿; 人文社會聯圖; PRINTED    1
Nederlands woordenboekje voor 6000 onontbeerlijke woorden : 人文社會聯圖; PRINTED  1959 1
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis : 中央研究院; COMPUTER FILE  1996 1
Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen : Day, Clive,; The Archives of ITH; PRINTED  1909 1
Nederlandsch-Chineesch woordenboek = 荷華文語類參 : met de transcriptie der chineesche karakters in het Tsiang-tsiu dialekt, hoofdzakelijk ten behoeve der tolken voor de chineesche taal in Nederlandsch-Indië : Schlegel, Gustaaf,; Fu Ssu-Nien Library, The Archives of ITH, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1886- 1
Nederlandsch-Chineesche almanak (oude stijl) voor de jaren 1861-1980 : The Archives of ITH; PRINTED  1913 1
Nederlandsch-Engelsch   2
Nederlandsch-Fransch, Fransch-Nederlandsch Woordenboek : Berghe, H. van den; The Archives of ITH; PRINTED    1
Nederlandsch-Fransch, Fransch-Nederlandsch Woordenoek / Berghe, H. van den. : Berghe, H. van den; The Archives of ITH; PRINTED    1
Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811 ... : Deventer, Marinus Lodewijk van,; The Archives of ITH, CAPAS Library ; PRINTED  1891 1
Nederlandsch India, in haare tegenwoordigen toestand beschouwd, of, Waar en grondig berigt van haare regeering derzelver bestier en handelingen, haare bezittingen, haare militie, haar' kwynenden handel, zeevaart, enz. : 中央研究院; 電子書  1780? 1
Nederlandsch Indie in de Staten-Generaal sedert de grondwet van 1814 : eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland : Waal, Engelbertus de; Fu Ssu-Nien Library, The Archives of ITH ; PRINTED  1860- 1
Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909 : een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland : Kol, Henri Hubert van,; The Archives of ITH; PRINTED  1911 1
Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw : Bree, L. De; The Archives of ITH; PRINTED  1916- 1
Nederlandsch-Indië in de wereldcrisis : Wellenstein, E. P; The Archives of ITH; PRINTED    1
Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen, naar oorspronkelijke stukken : Kemp, Pieter Hendrik van der,; The Archives of ITH; PRINTED  1913 1
Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817, naar oorspronkelijke stukken : Kemp, Pieter Hendrik van der,; The Archives of ITH; PRINTED  1915 1
Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs ... : Kemp, Pieter Hendrik van der,; The Archives of ITH; PRINTED  1917 1
Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811 : Chijs, Jacobus Anne van der,; The Archives of ITH; PRINTED  1900 1
De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1849 tot 1907, tot één doorloopend geheel bewerkt : Abendanon, J. H.; The Archives of ITH; PRINTED  1908 1
De Nederlandsch-Indische staatsregeling : Westra, Harmen,; The Archives of ITH; PRINTED  1927 1
Nederlandsch-Indische staatsspoor- en tramwegen : The Archives of ITH; PRINTED    1
De Nederlandsch-Indische wetboeken benevens de grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-Indië geldende wetten, algemeene verordeningen en besluiten, met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en Fransche wetsbepalingen : Dutch East Indies; The Archives of ITH; PRINTED  1917 1
De Nederlandsch-Indische wetboeken : benevens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-Indie geldende wetten, algemeene verordeningen en besluiten, met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en sommige Fransche Wetsbepalingen : Dutch East Indies; The Archives of ITH; PRINTED  1924 1
De Nederlandsch-Indische wetboeken : de grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië ... : The Archives of ITH; PRINTED  1913- 1
Nederlandsch-Japansch woordenboek   3
Nederlandsch-javaansch woordenboek : Jansz, P.; The Archives of ITH; PRINTED  1899 1
Nederlandsch-Karosche woordenlijst : Joustra, M.; The Archives of ITH; PRINTED  1912 1
Nederlandsch leesboek : Okamoto, Door S.; The Archives of ITH; PRINTED    1
Nederlandsch-Madoereesch woordenboek : Kiliaan, H. N.; The Archives of ITH; PRINTED  1898 1
Nederlandsch-Maleish woordenboek : Ridderhof, Wilem Hubertus,; The Archives of ITH; PRINTED  1934 1
Nederlandsch Nieuw Guinea en de Pappoesche Eilanden, (Historische Bijdrage 1500-1883.) : Haga, A; Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1884 1
Nederlandsch Oost-Indië : beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk : Lith, P. A. van der.; The Archives of ITH; PRINTED  1894 1
Nederlandsch telegraaf maatschappij "Radio-Holland" Amsterdam-Rotterdam-Batavia : The Archives of ITH; PRINTED    1
Nederlandsch-Tobasche woordenlijst : Stap, Herm W.; The Archives of ITH; PRINTED  1912 1
Nederlandsche en Makassaarsche samenspraken met woordenlijst : Badings, A. H. L.; The Archives of ITH; PRINTED  1883 1
Nederlandsche gesprekken : 朝倉純孝; The Archives of ITH; PRINTED  1936 1
Het nederlandsche handschrift in 1600 : Bogtman, Willem,; 人文社會聯圖; PRINTED  1973 1
Nederlandsche historische bibliotheek ; XVI : Stapel, F. W.; The Archives of ITH, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1930 1
De Nederlandsche koloniale politiek : Sandberg, C. G. S.; The Archives of ITH; PRINTED  1916 1
De Nederlandsche koopvaardij en den oorlogstijd (1914-1918) : Hoogendijk, Johannes Hendrikus,; The Archives of ITH; PRINTED  1930 1
De nederlandsche mijnwetgeving : wetten, besluiten, beschikkingen, regelingen betreffende het mijnwezen : Couvee, Nestorius Christiaan,; The Archives of ITH; PRINTED  1928 1
De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus De Gisignies (1826-1830) : Wijck, Herman van der; The Archives of ITH; PRINTED  1866 1
De Nederlandsche oudheden in de Molukken : Wall, Victor Ido van de,; The Archives of ITH; PRINTED  1928 1
Result Page   Prev Next