LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  060410s2006  cc bd  b  001 0 chi d 
020  7802302226 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 chi 
100 1 金成修|d(1969-)|e著 
245 10 明清之际藏传佛教在蒙古地区的传播 =|bThe Tibetan Buddhism 
    in the Monglia during the Ming and Qing /|c金成修著 
246 31 The Tibetan Buddhism in the Monglia during the Ming and 
    Qing 
250  第1版 
260  北京市 :|b社会科学文献出版社,|c2006[民95] 
300  [28], 341面 :|b地圖, 表 ;|c21公分 
350  人民幣35.00元|b(平裝) 
440 0 东方历史学朮文库 
504  含參考書目及索引 
650 7 藏傳佛教|z內蒙古自治區|x歷史|2csht 
650 7 藏傳佛教|z中國|y明清(1368-1911)|2csht 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Chinese Lit.&Phi. Lib.  226.968 8638    AVAILABLE    30580002334881
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 226.66 2104    AVAILABLE    30530105038012
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 226.66 2104 c.2  AVAILABLE    30530105293435
 RCHSS Library  226.96 8052    AVAILABLE    30560300896682