MARC 主機 00000cam 2200000 a 4500 
001  OCLC8990310 
008  760623s1964  njub   b  001 0 eng  
010  63023402 
035  (OCoLC)8990310 
040  DLC|cWa|dDLC|dAS 
043  a-cc--- 
050 00 BL1430|b.C486 
082 00 294.320951 
100 1 Ch'en, Kenneth K. S.|q(Kenneth Kuan Shêng),|d1907- 
245 10 Buddhism in China :|ba historical survey /|cby Kenneth 
    K.S. Ch'en 
260  Princeton, N.J. :|bPrinceton University Press,|c1964 
300  xii, 560 p. :|bmap ;|c25 cm 
504  Includes bibliographical references (p. 505-548) and index
650 0 Buddhism|zChina|xHistory 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  BL1430 .C486    在架上    30520020115805
 人社中心  BL1430 C518    在架上    30560400051444
 傅斯年圖書館西文圖書區  BL1430 C518    在架上    HPW0001704
 傅斯年圖書館西文圖書區  BL1430 C518 c.2  在架上    HPW0001705
 傅斯年圖書館紀念室  TWIT BL1430 C518    在架上    30530000854745
 傅斯年圖書館紀念室  TWIT BL1430 C518 c.2  在架上    30530000861203
 文哲所  228.2 8768    在架上    30580000224795