MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  931108s1947  cc d     000 0 chi d 
040  AS|bchi|cAS|dMH|dFSN 
041 0 chi 
245 00 兩淮水利 /|c胡煥庸編著 
250  初版 
260  [上海] :|b正中書局,|c民36[1947] 
300  [4], 92面 :|b表 ;|c26公分 
350  國幣3元|b(平裝) 
700 1 胡煥庸|e編著 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館中文圖書區  928.284 313    在架上    30530100617224
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  928.284 313    館內使用  限所內研究人員  MHC0037042