MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  951111s1995  ch ad     000 0 chi d 
020  9571917761 
040  AS|cAS 
041 0 chi 
100 1 彭明輝|d(1959-)|e著 
245 10 歷史地理學與現代中國史學 /|c彭明輝著 
250  初版 
260 0 臺北市 :|b東大,|c民84[1995] 
300  [12], 423面 :|b圖, 表 ;|c22公分 
350  基價8元|b(精裝) 
440 0 中國現代史叢書 ;|v4 
500  附錄: 1.《史地學報》統計資料; 2.《禹貢半月刊》統計資料 
500  含徵引書目及索引 
650 07 歷史地理學|2csht 
651 7 中國|x史學|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  601.6 4269    在架上    30560300651814
 近史所郭廷以圖書館  901 528.1    在架上    30550111297196
 文哲所  601.6 8656    在架上    30580001049076
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 601.6 4269 1995    在架上    30910010801425