MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
001  814343521 
008  031218s2003  ch d   b  001 0 chi d 
020  9867697219|q(平裝) 
035  (OCoLC)814343521 
040  AS|bchi|cAS|dEAS 
041 0 chi 
100 1 林子儀|d(1954-)|e著 
245 10 憲法 :|b權力分立 /|c林子儀等編著 
246 30 權力分立 
250  一版 
260  臺北市 :|b學林文化,|c2003[民92] 
300  [14], 691面 :|b表 ;|c26公分 
490 1 學林叢書 
500  附錄: 憲法本文及現行憲法增修條文等4種 
500  含索引 
504  參考書目: 面657-673 
650 7 憲法|z中國|x解釋|2csht 
830 0 學林叢書 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  581.24 4412    在架上    30660300022733
 人文社會聯圖機構典藏區  IRLW Lin, Tzu-yi 2003a    館內使用    30660260000232
 歐美所圖書館3F中文區  581.24 4412 2003    在架上    30500700242392