MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  031222s2003  cc f     000 0 chi d 
020  7102019297 
040  AS|cAS|dCLP 
041 0 chieng|beng|feng 
245 00 碑銘擷英 /|c馬兆祥主編 
250  第1版 
260  北京市 :|b人民美術出版社,|c2003[民92] 
300  [20], 173面 :|b彩圖版 ;|c38公分 
350  人民幣180.00元|b(精裝) 
440 0 鄞州碑碣精品集 
500  中英對照,含英文摘要及目次 
650 7 碑碣|2csht 
700 1 馬兆祥|e主編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所圖書館大開本區  L 794.5 8354    在架上    30580001923155