MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  010101s2005  cc    b  000 0 chi d 
020  7806689044 
040  AS|cAS|dCLP|dMH 
041 0 chi 
100 1 張曉林|d(1956-)|e著 
245 10 天主实义与中囯学统 :|b文化互动与诠释 /|c张晓林著 
246 10 文化互動與詮釋 
246 33 Tianzhushiyi yu zhongguoxuetong wenhua hudong yu quanshi 
250  第1版 
260  上海 :|b学林出版社,|c2005[民94] 
300  [13], 382面 ;|c21公分 
350  人民幣22.00元|b(平裝) 
500  拼音题名: Tianzhushiyi yu zhongguoxuetong wenhua hudong yu
    quanshi 
504  含参考书目 
650 7 天主教|z中國|2csht 
650 7 基督教|x比較研究|x儒家|2csht 
650 7 儒家|z中國|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  218.6 8767    到期 12-25-19    30580002157712
 民族所圖書館  C 246.2 1164 2005    在架上    30520010976869
 近史所郭廷以圖書館  240.1 448    到期 04-01-20    30550112021538