MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  070704s2007  cc acd    000 0 chi d 
020  7227033929 
020  9787227033929 
040  AS|cAS|dCLP|dMH 
041 0 chi 
100 1 林松|d(1930-)|e著 
245 10 《古兰经》在中囯 =|bThe holy Quran in China /|c林松著 
246 10 古蘭經在中國 
246 11 The holy Quran in China 
250  第1版 
260  银川市 :|b宁夏人民出版社,|c2007[民96] 
300  [31], 467, [2]面 :|b圖, 表, 像 ;|c23公分 
350  人民幣42.00元|b(平裝) 
630 07 可蘭經|x評論|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  251 873:2    在架上    30580002383516
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  251.1 225    在架上    30550112159213