MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
001  ocm783677811 
008  141023s2011  cc d   b  000 0 chi d 
020  9787010099293 (平裝) :|c人民幣56.00元 
040  AS|bchi|cAS 
041 0 chi 
100 1 王惠|e著 
245 10 当代中国 :|b社区发展与现代性追求 /|c王惠, 刘睿著 
246 1 |i拼音題名: |aDang dai Zhong guo : she qu fa zhan yu xian 
    dai xing zhui qiu 
246 30 社區發展與現代性追求 
250  第1版 
260  北京 :|b人民出版社,|c2011 
300  [12], 440面 :|b表 ;|c24公分 
504  含參考書目 
650 7 社會發展|2csht 
650 7 社會變遷|2csht 
650 7 社區發展|2csht 
700 1 劉睿|e著 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  365.092 033.6    在架上    30550112811581