MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  060124s2005  cc    b  000 0 chi d 
020  7503416793 
040  AS|cAS|dCLP|dFSN 
041 0 chi 
100 1 王臻|d(1969-)|e著 
245 10 朝鲜前期与明建州女真关系研究 /|c王臻著 
246 33 Chaoxian qianqi yu ming jianzhou nvzhen guanxi yanjiu 
250  北京第1版 
260  北京 :|b中囯文史出版社,|c2005[民94] 
300  [11], 278面 ;|c22公分 
350  人民幣260.00元|b(平裝) 
440 0 当代学者人文论丛.|n第8辑 
500  拼音題名: Chaoxian qianqi yu ming jianzhou nvzhen guanxi 
    yanjiu 
500  附录: 大事年表 
504  參考書目: 面265-276 
650 7 韓國|x外交關係|z中國|y明(1368-1644)|2csht 
650 7 女真(滿族)|x歷史|y明(1368-1644)|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  732.25 843    在架上    30580002223365
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 328.29 0334    在架上    30530105040042