Record:   Prev Next
書名 丹心素裹 / 吴长翼, 杨震天, 丁福泽编
出版項 北京市 : 中囯文史出版社, 1987[民76]-
國際標準書號 7503400234 (v.1)
7503400757 (v.2)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  005.97 130  v.1    在架上    MHC0096839
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  005.97 130  v.2    在架上    30550111277875
 人社中心  576.25 6071    在架上    30560300538706
 文哲所  576.251 8873  v.1    在架上    30580001532832
版本 第1版
說明 冊 ; 21公分
(平裝)
附註 館藏: 第1-2册. MH
Alt Author 吳長翼 編
楊震天 編
丁福澤 編
Record:   Prev Next