Record:   Prev Next
作者 中共三原縣委黨史研究室 著
書名 中国共产党三原县简史 / 中共三原县委党史研究室著
出版項 西安 : 陜西人民出版社, 2012-
國際標準書號 9787224101904 (第一卷 : 精裝) : 人民幣40.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  005.9715 119-012.1  v.1    在架上    30550112735210
版本 第1版
說明 冊 : 圖, 表, 圖版 ; 22公分
附註 拼音題名: Zhongguo gong chan dang san yuan xian jian shi
內容: 第一卷,1925-1949
含參考書目
主題 中國共產黨 -- 三原縣(陝西省) csht
Alt Title Zhongguo gong chan dang san yuan xian jian shi
Record:   Prev Next