Record:   Prev Next
書名 中囯历代名医名方全书 / 任健主编 ; 赵利等副主编
出版項 北京市 : 学苑出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7507710017
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 613 1158    在架上    30530103365573
版本 第1版
說明 [11], 1193, 118面 ; 26公分
人民幣135.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhong guo li dai ming yi ming fang quan shu
含索引
主題 中國醫藥 csht
Alt Author 任健 主編
趙利 副主編
Alt Title Zhong guo li dai ming yi ming fang quan shu
Record:   Prev Next