Record:   Prev Next
書名 泉州俗语故事 / 傅孙义编著
出版項 福州市 : 福建人民出版社, 2004
國際標準書號 7211043954 (平裝) : 人民幣19.50元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  673.19/209.4 8945  v.7    在架上    30580001953525
 人社中心  673.19/209.4 2372  v.7    在架上    30560300847271
 人文社會聯圖  539.5231 2318 2004    在架上    30600010663632
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 673.19/209.4 2372 v.7    在架上    30600610310683
版本 第1版
說明 [12], 363面 ; 20公分
系列 泉州民俗文化丛书
主題 民間故事 -- 泉州市(福建省) csht
Alt Author 傅孫義 編著
Alt Title 拼音題名: Quanzhou suyu gushi
Record:   Prev Next