Record:   Prev Next
作者 王新中 著
書名 中东囯家通史. 伊朗卷 / 王新中, 冀开运著
出版項 北京 : 商务印书馆, 2002[民91]
國際標準書號 7100033608 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  936.21 033    在架上    30550111847024
 人社中心  736.11 1005    在架上    30560300800825
版本 第1版
說明 [35], 438面, 图版[6]面 ; 21公分
附註 拼音题名: Zhongdong guojia tongshi. Yi lang juan
含参考书目
主題 伊朗 -- 歷史 csht
Alt Author 冀開運 著
Alt Title Zhongdong guojia tongshi. Yi lang juan
Record:   Prev Next