Record:   Prev Next
作者 冉克平 (1978-) 著
書名 强制缔约制度研究 / 冉克平著
出版項 北京市 : 中囯社会科学出版社, 2010
國際標準書號 9787500492023 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  354.34 063    在架上    30550112530488
版本 第1版
說明 [7], 284面 ; 21公分
附註 含參考書目
拼音題名: Qiang zhi di yue zhi du yan jiu
主題 契約(法律) csht
民法 csht
商法 csht
Alt Title Qiang zhi di yue zhi du yan jiu
Record:   Prev Next