Record:   Prev Next
作者 鄭懷賢 (1897-1981) 著
書名 郑怀贤医著集粹 / 冉德洲主编 ; 蓝肇熙副主编
出版項 成都市 : 四川大学出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7561417128
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 613.48 7412    在架上    30530103989737
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  611.49 741    在架上    30550111445100
版本 第1版
說明 [16], 509面 : 图, 表 ; 27公分
人民幣60.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Zheng huai xian yi zhu ji cui
主題 骨科(中醫) csht
Alt Author 冉德洲 主編
藍肇熙 副主編
Alt Title Zheng huai xian yi zhu ji cui
Record:   Prev Next